DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 34     <-- 34 -->        PDF

6. Po predlogu podpredsjednika Trôtzera, zaključeno je, da se
prvi podpredsjednik Dr. Jovanović pozove, da podnese izvještaj, što
je do sada uredio u pogledu vodjéhja pregovora sa srpskim, slovenačkim
i bosanskim šumarskim društvom.
7. Vršioc dužnosti tajnika Majer, izvještava, da je tajnik dr.
Levaković dao ostavku na tajnički položaj. On je do sada odprav-
Jjao poslove tajnika, eji mu je to više nemoguće, pa predlaže, da se
zamoli ministarstvo, neka odredi činovnika, koga će odbor izabrati,
da odpravlja poslove tajnika, upravitelja doma, bibliotekara i urednika
lista.
Pošto donošenje ovakovih zaključaka spada u nadležnost skupštine,
to odbor do saziva skupštine bira za privremenog tajnika
Manojla Divjaka.


8. Na predlog Dr. Ugrenovića zaključeno je, da se zamoli ministarstvo
prosvjete i vjtre, da u komisiji za sastav nove čitanke za
pučke škole učestvuje i šumarsko društvo, pa kao svoga izaslanika
bira prof. Petračića.
9. Na predlog podpredsjednika Trôtzera, zaključeno je, da se
umoli ministarstvo saobraćaja za povlasticu na željeznicama, za sve
šumarsko osoblje.
10. Na pr dlog Milana Marinovića zaključeno je, da se zamoli
ministarstvo za konstitupntu za objašnjenje, da li se po novom izbornom
zakonu (zakonskom projektu) smatraju i šumari kao izbornici
sa pasivnim pravom, bez predhodnog napuštanja državne službe.
11. Zaključeno je, na predlog odbornika Marinovića, da se
stupi u pregovor sa hrv. maticom radi izdavanja popularnih šumarskih
knjiga.
12 Zaključeno je na predlog podpredsjednika Trôtzera, zamoliti
savez industrijalaca za popun šumarskog muzeja.
Time je dnevni red iscrpljen i sjednica zaključena.
Predsjednik : Ovjeravaju : Privremeni tajnik :
Milan barun Tarković Dr. Ugrenović Manojlo Divjak
Milan Marinović


Ujedinjenje svih šumarskih društava u Jugoslaviji. Koncem
svibnja održana je sjednica upravnog odbora hrvatskog šumarskog
društva, kojoj su prisustvovali delegati srpskog, slovenskog i
bosanskog šumarskog društva. Na njoj je utvrđeno, da se sva četiri
šumarska društva stope u jedno društvo pod imenom »Šumarsko
društvo Srba, Hrvata i Slovenaca", te da sjedište toga jedinstvenog
društva bude u Zagrebu


Predlog za ovakovo ujedinjenje stavio je delegat i predsjednik
srpskog šumarskog društva dr. M. Vasić izjavivši, da srpsko šumarsko
društvo stoji na stanovištu, da se sva dosadanja šumar, društva
ujedine u jedinstveno šumar, društvo, da sjedište ovoga društva
bude Zagreb, da hrvatsko šumarsko društvo kao najstarije u Jugoslaviji
i kao po broju članova i ,po imovini najjače bude matica, oko
koje će se druga društva radi ujedinjenja prikupiti, te da ovo ujedinjeno
društvo izdaje jedan društveni list, koji ima biti štampan ona