DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 16     <-- 16 -->        PDF

G. Dr. L. zaboravlja, da se popravci, koji sačinjavaju
prednosti Bohmerle-ove putne promjerke, dadu upotriebiti i
za moju tetivnicu, a onda uza sve te prednosti, moja tetivnica
imade još jednu znatnu prednost i pred Bohmerleovom
„putnom promjerkom, — jer je moja tetivnica za polovinu
kraća, dakle laglja i priručnija od Bôhmerle-ove „putne
promjerke".
B) Mjerila c i d


jesu razdijeljena u debljinske razrede,1 a konstrukciji
im je podloga2 zaokruženje promjera, uz dopustivu pogriješku
od 5%.3


G. Dr. L. prigovara u bitnosti tim mjerilima:
1. Sto u skali mjerila c i d debljinski razredi, nijesu
numerisani brojkama, koje odgovaraju sredini tih razreda.
2. Sto je uporaba tih mjerila „upravo posve onemogućena".
ad 1. Ta pogrieška ne postoji na originalu, ali mi se
je doista podkrala u slici 5., pa ju rado ispravljam.
ad 2. Naprotiv ne mogu dozvoliti, da je uporaba tih
mjerila c i d upravo posve onemogućena stoga, što misli


g. Dr. L. „da skala hoće li da bude uporabiva (a ne suvišna!)
mora biti samo jednim temeljnim sistemom dužina providjena,
t. j . sve jedinice te skale morale bi biti jednako dugačke".
Ja što više držim, da je svako mjerilo uporabivo i ne
suvišno, čim se tim mjerilom može izmjerih ono, — što se
izmjeriti želi, i kako se svrsi shodno želi.


Ako, primjerice, želimo na linealnom mjerilu smjestiti
skalu kružno-plošnih površina, predočenih u jedinicama tih
površina, to te jedinice skale ne mogu naprosto biti jednako
dugačke, — ali je takovo mjerilo očevidno uporabivo, a
može biti i potrebno.


Ako na mjerilo smjestimo skalu, koja (radi, recimo,
znatne prištednje na vremenu kod uporabe tog mjerila) sadržava
samo one jedinice, koje odgovaraju svrsi mjerenja,
nedvojbeno tim mjerilom možemo mjeriti, sve da i nisu sve te
jedinice jednake. Uporaba takovog mjerila očito je omogućena.


1 Vidi strana 5. Š. 1. 1920.
2 Vidi strana b\ Š 1. 920.
3 Trtbilo bi di stoji zaisia „od max;malno 5,%".


S