DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 17     <-- 17 -->        PDF

\


179


K pisanju gosp. nadšumarnika Hajeka.


Napisao prof. Dr. A. Levaković.


Koliko vrijedi tvrdnja g. nadšumarnika Hajeka u- 1.
alineji njegova „Protuodgovora", da su njegove na str. 6.
ovogod. Šumar, lista u opasci uredništva navedene formule
objelodanjene bez njegove privole i proti njegovoj želji, vidi
se iz samoga teksta te opaske. Tamo naime g. nadšumarnik
izričito moli, da se ispravi „pogreška, koja se je potkrala ,


g. prof. Levakoviću," te daje u tu svrhu potanki naputak
navodeći, kako bi moje formule imale da glase. Stoga je
ta tvrdnja isto tako „ispravna", kao što su ispravni njegovi
navodi, kojima se u ovogod. Šumar, listu (str. 2 i. 3.) oborio
na g. nadzornika Puka, kao i daljnji njegovi navodi, kojima
— pritisnut o zid — svaljuje svu krivnju na „prepisivačku
pogrešku."1
Naprotiv se k tvrdnji g. nadšumarnika u 3. alineji njegova
„Protuodgovora" i ja pridružujem bez ikakova priuzdržaja,
te je izričito označujem posve ispravnom. No ta
tvrdnja ne samo da nije u stanju oboriti po meni zastupanu
teoriju ovzakruživanju promjera, već je ona uopće ni ne
obara. Šta više — ona je ovdje posve bespredmetna,
jer se u našem slučaju radi o zaokruživanju promjera,
a ne o zaokruživanju temeljnica (podnica).


Površine temeljnica pripadnih najjačem i najslabijem
stablu moraju naime biti jednako različne od površine one
temeljnice, koja pripada srednjem stablu, samo kod t. zv.
ploštinskih skalina, kakove želi šumarski savjetnik Kopezky,
2 a ne kod debljinskih skalinâ, koje su jedino
predmetom ne samo moga referata u prošlogodišnjem Šumar.


1 Vidi prošii broj Šum. lista, str. 158. Tu se g. nadšumarnik H. iz neugodna
položaja, u koji ga je doveo njegov ničim neizazvani agresivni članalc (na str.


2. ovogod. Šum. lista), nastoji izvući neistinitom tvrdnjom, da se na
navedenom mjestu radi o prepisivačkoj pogreški. Da je ta njegova tvrdnja
neistinita, proizlazi otud, što g. nadšumarnik sve do 1. alineje na 3. strani ovogod.
Šum. lista apsolutno nigdje nije spomenuo jednokračnu promjerku gosp. nadzornika
Puka, već samo svoju tetivnicu. Prema tome nije ni u toj alineji nikako
moglo biti govora o nikojoj drugoj promjerki, već samo otetivnici g. nadšumarnika
Hajeka. Dakle je g. nadšumarnik u izvornom rukopisu zbilja i namjerice napisao
bio „tu moju promjerku", a ne „tu svoju promjerku."
"Kopezk y R., Die Flâchenstufen und ihre Anwendung in der Holzmesskunde,
Oesterr. Vierteljahresschrift fiir Forstwesen 1902. U prošlogod. Sum.
listu (na stranr 346.) pogrešno sam naveo, da je tvorbu ploštinskih skalina
predložio Dr. F. Hempel, što ne odgovara činjenici, jer je tvorbu takovih
skalina predložio R. Kopezky.