DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 18     <-- 18 -->        PDF

listu (str. 343—350), već i cijelog dosadanjeg Hajekovog
pisanja u ovogod. Šum. listu. Kod debljinskih skalina
može se doduše zamisliti i izvesti, da površine podnica
najjačeg i naslabijeg stabla budu jednako različne od površine
podnice srednjeg stabla, no izvedba ova nikako ne
bi bila korisna za zaokruživanje promjera, već pače vrlo
štetna. O tom ćemo se odmah i osvjedočiti.


Uzmimo, da zaokruživanje promjera fodn. tvorbu deljinskih
skalina) provađamo prema intenciji g. nadšumarnika
Hajeka, t. j. , tako, da diferencija među temeljnicom najjačeg
i temeljnicom srednjeg stabla bude jednaka diferenciji među
temeljnicom srednjeg i temeljnicom najslabijeg stabla u skalini.
Uzmimo nadalje, da se te skaline nalaze među granicama
0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 i 40 cm, kojim granicama
pripadaju temeljnice O´OOOOOOO, 0-0012566, 0-0050266,
0-0113097, 0-0201062, 0-0314159, 0´0452389, 00615752,
0-0804248, 0-1017876 i 0* 1256637 m2.


između prve dvije temlji ice iznosi 0.0006283 ..


„ druge i treće „ 9 0-0031416 »


„ treće i četvrte „ » 0-0081682


„ četvrte i pete „ » 0-0157080 »
.>
pete i šeste „ » 0-0257611 n
šeste i sedme „ n 0-0383274 n
sedme i osme „ » 0-0534071 n
osme i devete „ » 0-0710000 »
devete i desete „ » 0-0911062 »
desete i jedanajste „ 0-1137257 »


»


Ovim aritmetskim sredinama pripadni promjeri iznose
po redu: 2-828, 6-323, 10-198, 14-143, 18-102, 22-098,
26-077, 30-067, 34060 i 38053 cm.


Kod ovakovog zaokruživanja morala bi se dakle:


pa bi se


sredinau
1. deblj. skaline
^. „ ,,
označiti

sa

2*828 mjesto
o´J24 „
sa

2,
o,
3. „ „ „ „ 10-198 „ „ 10,
9.
10.
itd.,
34060
38.053 f>
„ 34,
„ 38


— što i sam g. nadšumarnik u svome „Odgovoru"
(pod B, ad. 1.) priznaje potrebnim — kod klupovanja