DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 19     <-- 19 -->        PDF

sastojine morale očitavati samo te u tisućinkama ili barem u
stotinkama centimetra izražene sredine debljinskih skalina.
No kod očitavanja ovakovih brojki bilo bi zaokruživanje
promjera uopće bespredmetno, jer bi se time ne samo potpuno
eliminisala prednost, što je u praksi ima zaokruživanje
promjera naprama nezaokruživanju njihovu, već bi se time
i sam posao sastojinskog klupovanja kao i cijelog kubisanja
zapravo još više zamrsio, nego kad uopće ne bismo promjere
zaokruživali. Ta prvoj i najvećoj potrebi zaokruživanja,


t. j . potrebi očitavanja u cijelini centimetrima, ne bi takovim
zaokruživanjem bilo udovoljeno.
Naprotiv pukoj tvrdnji g. nadšumarnika Hajeka moraju
dakle u našem slučaju razlike promjera najjačeg i
najslabijeg stabla naprama promjeru srednjeg stabla biti
potpuno istovjetne, a prema tome razlike temeljnica
najjačeg i najslabijeg stabla naprama temeljnici srednjeg
stabla ne smiju biti istovjetne, već razlika među temeljnicom
najjačeg i temeljnicom srednjeg stabla mora bra
veća od razlike među temeljnicom srednjeg i temeljnicom
najslabijeg stabla u skalini.


Šumarska praksa tome zahtjevu gledom na jednakost
razlika među promjerom najjačeg i promjerom srednjeg
stabla s jedne, te među promjerom srednjeg i promjerom
najslabijeg stabla s druge strane oduvijek faktično i udovoljava,
samo g. nadšumarnik H., kako mi se čini, toga
još uvijek nezna. Stoga ću mu ovdje pokazati, gdje i kakošumarska
praksa to provađa.


To biva kod sasvim običajnog zaokruživanja promjera
na cijele centimetre, t. j . kod zaokruživanja prema gore i
prema dolje, za koje sam zaokruživanje na strani 345—347.
prošlogod. Šum. lista pokazao, da je sasvim identično sa zaokruživanjem
prema sredini. Čim promjer kod toga zaokruživanja
prekorači na centimetričkoj skali promjerke polovicu
razmaka između dviju susjednih centimetričkih crtica
(na pr. prekorači 125 cm», uzimlje se odmah naredno više
očitanje (130 cm), a za svaki promjer, koji na toj skali
ne dostigne polovicu navedenog razmaka, uzimlje se prethodno
niže očitanje (120 cm). Dostigne li promjer polovicu
navedenog razmaka, ali ga ne prekorači, onda se uzimlje
bilo više ili niže očitanje, što je sasvim svejedno, jer je
razmak među gornjom granicom debljinske skaline (13*5 cm>