DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 20     <-- 20 -->        PDF

i sredinom njezinom (130 cm) posve jednak razmaku među
sredinom debljinske skaline (13*0 cm) i donjom granicom
njezinom (12*5. cm).1


Prema tome mora se razlika među gornjom granicom
debljinske skaline i sredinom njezinom označiti posve
istom oznakom kao i razlika među sredinom debljinske
skaline i donjom granicom njezinom, dakle u našem slučaju


a


sa 2 ´ Nije dakle mene ništa zavelo, niti moglo zavesti.


G. nadšumarnik veli nešto dalje: „Ako zbrojimo te
dvije jednadžbe (kako to čini g. Dr. L.), dobijemo ....´
I ovo je — moram naročito istaknuti — jedna krupna neistina,
kakovom se g. n. H. u ovogod. Šumar, listu već
više puta poslužio. Da je to zbilja očita neistina, proizlazi
otud, što ja analognih jednadžbi sve od početka svoga
pisanja o zaokruživanju promjera (Šum. list od prošle godine,
br. 11. i 12.) nigdje nijesam zbrajao, kako to svaki
čitaoc lako može vidjeti. Ja sam doduše zbrajao izraze
4 (d +ž)2 l I (d-žT>
ali između zbrajanja izraza i zbrajanja jednadžbi golema
je razlika, koju g. nadšumarnik, ako je gornju u zagradi
navedenu tvrdnju bona fide izrekao, nije u stanju da shvati.


Pođimo još dalje ! Vanjski (najveći) i nutarnji (najmanji)
krug na slici g. n. H-a naznačuju temeljnice, koje odgovaraju
obim granicam a debljinske skaline, a srednji krug
naznačuje temeljnicu, koja odgovara sredini debljinske
skaline. Iz mojih dosadanjih razlaganja o zaokruživanju promjera
proizlazi nedvojbeno, da je kod zaokruživanja promjera
prema sredini — koje zaokruživanje, kako smo vidjeli,
i gosp. nadšumarnik H. posve usvaja — ona temeljnica,
koja odgovara sredini debljinske skaline, uvijek pogrešn
a i ujedno manja od aritmetske sredine između
temeljnica, koje odgovaraju obim granicama debljinske
skaline. Prema tome oba skrajnja kruga na slici g. n. Hajeka
naznačuju prave temeljnice, što ih imaju stabla, koja se
po svojoj debljini nalaze na granicama debljinske skaline,
a srednji krug naznačuje pogrešnu temeljnicu, koja se
dobije zaokruženjem promjera, što ih imaju ta stabla.


sravni moju sliku 3. sa slikom 2. na str. 346. i 347. prošlogod. Šum. lista.