DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 22     <-- 22 -->        PDF

u odnošaj naprama pogrešnom iznosu. Prema tome su i ti
postotni razmjeri pogrešni, kako proizlazi iz moga razlaganja
na strani 7.-9. ovogod. Šum. lista, pa su stoga pogrešne
i jednadžbe


l (d + b)2 = l d2 (l + 0-0p)


I(d-c)2 = |^(l -OOpj.


Da se pak na osnovu dviju krivo postavljenih, pa prema
tome neispravnih (pogrešnih) jednadžbi nikakovim računskim
operacijama ne može doći do ispravnih formula bilo kakove
vrsti, imao sam već prilike istaknuti i to u trobroju 4—6.
ovogod. Šum. lista (str. 97—101.).


Obje su dakle jednadžbe g. nadšumarnika Hajeka neispravne
(pogrešne), a daljnja manipulacija njegova s tim
jednadžbama, kao i sama na taj način izvedena formula
(a = d. 00p) apsurdna. No druga jedna okolnost prikazuje
apsurdnost ove formule u još jačem sjetlu.


G. nadšumarnik traži, kako smo vidjeli, da se razlika
među promjerom najjačeg i promjerom srednjeg stabla u
debljinskoj skalini označuje drugačije nego razlika među
promjerom srednjeg i promjerom najslabijeg stabla u istoj
skalini, pa to sam i čini. S tim u vezi predmnijeva on dakako,
da su temeljnice najjačeg i najslabijeg stabla ti
debljinskoj skalini jednako različne od one temeljnice,
koja odgovara sredini debljinske skaline, t. j . da ova potonja
sačinjava aritmetsku sredinu između obih skrajnjih
temeljnica.
Ako se svaka debljinska skalina označi onakovom
na dvije do tri decimale zaokruženom centimetričkom brojkom,
koja odgovara ovoj aritmetski srednjoj temeljnici,
onda je uopće ludo i govoriti o kakovoj (bilo apsolutnoj ili
postotnoj) ploštinskoj pogreški, koja bi bila skopčana sa
zaokruživanjem obaju promjera, štono odgovaraju granicama
debljinske skaline, jer takova pogreška onda uopće ni ne
postoji, pa je onda svaka formula za izračunavanje
zaokružbenog iznosa (a) uopće izlišna. U takovom se naime
slučaju pozitivna kružnoplošna pogreška mora u svakoj
debljinskoj skalini ukidati sa negativnom, jer su jedna
drugoj jednake.