DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 10     <-- 10 -->        PDF

IL


Izvedba pojedinih metoda za kubisanje sastojina.


A. Dodjeljivanje obličnih primjernih stabala svakoj pojedinoj
debljinskoj skalini.
I. Povoljno f jednolično dodjeljivanje obličnih primjernih
stabala pojedinim skalinama.


Izvedba ove zapravo najstarije (već po W. Hossfeldu
godine 1812. preporučene)1 metode za kubisanje sastojina
mjerenjem vrlo je jednostavna, te rezultiše dobrim dijelom već
iz dosadanjih mojih razlaganja u ovoj kao i u uvodno spomenutoj
raspravi, na koju raspravu za potpuno razumijevanje
ovdje navedenog gradiva naročito upozorujem. Ja ću stoga
tamo u glavnom navedena načela obzirom na ovu metodu
samo u kratkim crtama dalje proširiti i nekim detaljima
nadopuniti.


U pojedinim slučajevima prakse mogu se po volji upotrijebiti
ili konkretna ili apstraktna oblična primjerna stabla.
Upotreba konkretnih obličnih primjernih stabala ima zapravo
svrhe i smisla samo onda, ako za svaku stabalnu skupinu
osim u kupne drvne mase moramo ustanoviti i kubični
sadržaj raznih sortimenata, koji se od te drvne mase mogu
dobiti. Želimo li pak ustanoviti samo drvnu masu svake
stabalne skupine bez obzira na sortimente, koji se od nje mogu
dobiti, onda nam u tu svrhu gotovo beziznimno mnogo bolje
mogu poslužiti apstraktna oblična primjerna stabla.


Svakoj debljinskoj skalini može se ovdje dodijeliti posve
povoljan broj obličnih primjernih stabala, no za apstraktna
primjerna stabla ima naravno smisla samo onakovo dodjeljivanje,
da na svaku debljinsku skalinu otpadne samo po jedno takovo
stablo.


Kubisanje obličnih primjernih stabala (dakako konkretnih)
može se izvesti po kojojgod od dovoljno točnih metoda za
kubisanje pojedinog stabla, no iz gore navedene svrhe, koju
upotreba konkretnih obličnih primjernih stabala zapravo ima,
proizlazi, da je za ta stabla shodno gotovo samo kubisanje


1 Vidi: Sçjiwappach Dr. A,, Leitfaden der Holzmesskunde, Berlin 1903
§tr. 81,