DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 11     <-- 11 -->        PDF

u oborenom stanju, jer se količina drva, koja otpada na
razne sortimente, dade na oborenim stablima kud i kamo
lakše, pouzdanije i točnije ustanoviti nego na osovnim.


Kako se iz drvne mase jednoga . nekolicine svakoj
debljinskoj skalini dodijeljenih obličnih primjernih stabala dade
za svaku skalinu napose izračunati ukupna drvna gromada,
to nam vele formule l.,l.a., 3. i .... na strani 80.—82. uvodno
spomenute moje rasprave. Po tim formulama dade se za svaku
debljinsku skalinu izračunati i ona ukupna količina drva,
štono otpada na svaki od pojedinih sortimenata, a prema
tome dade se lako izračunati i prodajna vrijednost kako
svake debljinske skaline tako i cijele sastojine.1


Ako drvne mase pojedinih debljinskih skalina označimo
sa Ki, l/2, Vx, onda će naravno kako cjelokupna
drvna masa tako i drvna masa svakog pojedinog sortimenta
za cijelu sastojinu (V) iznositi


V= V, + K2 + + Kx.
Kod upotrebe apstraktnih obličnih primjernih stabala t. j .
tabelarnih iznosa iz drvnogromadnih skrižaljaka proizlazi
iz ove formule — u smislu gore navedenih principa i moga
razlaganja na str. 78. do 80. uvodno spomenute rasprave


— formula
V= vx. Ni + v2. 7V2 + + vx.Nx ... I.,
a kod upotrebe konkretnih obličnih primjernih stabala
proizlazi formula


.=.^ + ... +.% -...


ili još bolje formula


V==Bi^+B2^+ ..... + ...^ .|..


1 U tu svrhu valja samo ukupnu drvnu masu svakog pojedinog sortimenta


pomnožiti sa njegovom jediničnom cijenom (cijenom po 1 m8).


8 U ovim formulama naznačuje:


Vj, Vj,, .. . vx drvnu masu jednog obličnog primj. stabla u svakoj pojedinoj


debljinskoj skalini;


Nj, Nj, . . . Nx ukupni broj stabala, od kojih su sastavljene pojedine debljinske


skaline ;


H„ Hj, . . . Hx („naš") broj obličnih primjernih stabala u pojedinim deb


ljinskim skalinama;
J$!, Ba, . . . .. („vjedi") ukupnu drvnu masu svih obi. primj. stabala u po
» jedinim skalinama;
d , G2, . . . Gx zbroj temeljnica od svih stabala u pojedinim skalinama;
.,, .., . . . .. („glagolj") zbroj temeljnica za sva obi. primj. stabla u pojedinim


skalinama