DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 9. RUJAN 1920. GOD. XLIV.


ŠUMARSKI LI5T


GLASILO HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA.


O točnosti i praktičnosti raznih metoda za
kubisanje sastojina.


Napisao prof. dr. Ant. Levakovlć.


I.
Uvod.
Nadovezujući na svoju raspravu „0 primjernim stablima
kod kubisanja sastojinâ", objelodanjenu u brojevima 4., 5. i


6. ovogodišnjeg Šumarskog lista, govorit ću ovdje samo o
onim metodama za kubisanje sastojinâ u osovnom stanju,
koje se osnivaju na mjerenju faktora, štono uplivaju na
veličinu drvne mase u sastojini (t. j . prsnih promjera, visina
i obličnih brojeva).
Točnost pojedinih metoda za kubisanje sastojinâ dade
se prilično sigurno prosuditi i međusobno sravniti već sa
skroz teoretskog (apstraktnog) stanovišta t. j. već iz
samog karaktera tih metoda i iz forme, po kojoj se kod njih
postupa prigodom dodjeljivanja obličnih primjernih stabala
pojedinim stabalnim skupinama. No razni šumarski stručnjaci
nisu se zadovoljili sam o takovi m sranjivanjem ovih
metoda, već su htjeli, da pitanje o međusobnom odnosu
pojedinih metoda gledom na točnost osvijetle i sa skroz
konkretno g stanovišta, t. j . da točnost pojedinih metoda
prikažu pomoću rezultata njihovih.


Tako su započela razna na konkretnoj podlozi
osnovana poredbena istraživanja o točnosti pojedinih
metoda za kubisanje sastojinâ. Koliko je meni poznato,
takova istraživanja proveli su do sada u manjem ili
većem opsegu ovi autori : profesori dr. G u s t. H e y e r1,


1 Ober die Ermittelung der Masse, des Alters und des Zuvachses der
Holzbestande, Dessau 1852., str. 43—52.