DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 30     <-- 30 -->        PDF

U praksi je za ustanovljenje drvnih gromada, štono
otpadaju na pojedine sorti m ente, svakako potrebno, da se
u svakoj debljinskoj skalini upotrijebe barem po tri obiična
primjerna stabla, jer se razmjerje sortimenata, štono se od
obličnih primjernih´stabala unutar pojedinih debijinskih skalina
mogu dobiti, dade samo u tom slučaju prilično pouzdano
ustanoviti. U praksi dakle imaju kod ustanovljivanja ukupnih
drvnih masa, štono otpadaju na pojedine sortimente, više
mjesta formule II. i III.


Točnost ove vrlo jednostavne kubikacijone metode
(ja ću je nazvati prvom Hossfeldovom metodom) ovisi u
praksi očevidno samo o širini pojedinih debijinskih skalina,


o množini upotrijebljenih primjernih stabala — kako visinskih
tako i obličnih—, te o stupnju točnosti, kojom su ta stabla
izmjerena i kubisana. Drugih faktora, koji bi uplivali na točnost
ove metode, nema (dakako uz predmnjevu, da dimenzije izabranih
obličnih primjernih stabala koinciduju sa unaprijed za ta
stabla ustanovljenim dimenzijama), a navedenim faktorima
možemo mi po volji vladati i njihov nepovoljni upliv na
kubikacijoni rezultat na minimum svesti.
Širina debijinskih skalina od upliva je na točnost
ove metode u toliko, što kod širokih debijinskih skalina ona
temeljnica, koja odgovara sredini debljinske skaline, ne
koinciduje sa aritmetski srednjom temeljnicom svih stabala
u skalini. Najtočnija je ta koncidencija kod jednocentimetričkih
skalina, no i kod skalina sa razmakom od najviše 4—5 cm
ona je u odraslim (zrelim) sastojinama za običnu praksu još
posve dovoljna.


O količini upotrebljenih visinskih primjernih stabala i


o izmjeri njihovoj znamo, da je od upliva na točnost sastojinskog
kubisanja u toliko, što nam veći broj točnije izmjerenih
visinskih primjernih stabala daje bolju i pouzdaniju visinsku
krivulju, a prema tome i točnije prosječne visine, štono odgovaraju
sredini pojedinih debijinskih skalina.
O tome, koliki upliv ima na točnost sastojinskog kubisanja
količina obličnih primjernih stabala i točnost njihova
kubisanja, nije ni potrebno, da i ovdje govorim, već samo
opet naročito upozorujem, da se njihov prsni promjer i visina
moraju što više podudarati sa unaprijed za njih određenim
dimenzijama.