DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 4     <-- 4 -->        PDF

dr. Kunze,1 W. Weise2, dr. Bu h 1er3 i dr. Speidel4,
zatim šumarski stručnjaci Grunewald 5, Hillerich 6,
Fl ur y,7 te napokon Bôhmerle 8. Naročito ova potonja
dvojica i Kunze istakli su se opsežnošću svojih istraživanja.


Heyerova, a u glavnom i Speidelova istraživanja sastojala
su se samo u međusobnom sravnjivanju dvij u metoda
za kubisanje sastojinâ: naime metode, kojom se do sastoji
n s k e drvne mase dođe zbrojem drvnih masa, štono pripadaju
pojedinim debljinskim s k a 1 i n a m a,9 i metode,
kojom se drvna masa cijele s a s t o j i n e ustanovljuje pomoću
sastojinskog srednjeg stabla10. Istraživanja
ostalih autora već su manje više opsežnija, a najopsežnija
su istraživanja Bôhmerleova. Ovaj sravnjuje međusobno
točnost gotovo svi h mogući h metoda za kubisanje
sastojinâ.


Ni nači n istraživanja nije kod svih autora jednak.
....., a u glavnom i Speidel priopćuju, kako rekoh, i međusobno
sravnjuju samo rezultate dvij u metoda. Pri tom
smatraju oni prv u od gore navedenih metoda ispravnom,
pa stoga njene rezultate uzimlju kao mjerilo za točnost
druge metode; oni dakle apsolutnu (u kubnim metrima dobivenu)
diferenciju među rezultatima tih dviju metoda izražuju
u postocima rezultata prv e metode. Svi ostali autori
naprotiv uzimlju kao mjerilo za točnost raznih metoda samo


1 Lehrbuch der Holzmesskunde, Berlin 1873., str. 190.


Suppleraente zum Tharander forstlichen Jarbuche, Band 111. (1883.), str. 1.
» VII. (1896), str. 22.
» VIII. (1899.), str. 21.


Tharander forstliches Jahrbuch, Band 43. (1893). str. 197.


* Zeitschrift fur Forst- und Jagdwesen 1885., str. 272.
´ Tharander forstliches Jahrbuch 1886., str. 18—21.
4 Beitrage zu den Wuchsgesetzen des Hochwaldes, Tubingen 1893.. str.
16., 104-114. 5 Allgeraeine Forst-und Jagdzeitung 1887., str. 65. 6 , str. 67.
´ Mitteilungen der schweizerischen Zentralanstalt fiir das forstliche Ver


suchswesen 1898, str. 92 i dalje. 8 Zentralblatt fiir das gesamte Forstwesen 1898., str 465.-489., te
519.-531.


9 Poput ostalih starijih dendrometričkih autora nazivlje Heyer debljinske
skaline debljinskim klasama t. j, starinskim nazivom, koji se u novije vrijeme
rabi samo za one debljinske skupine, koje su sastavljene od više debljinskih
skalina.


10 Osim toga priopćuje Speidel na 16. strani spomenutog djela rezultate
sravnjivanja prve od ovih dviju metoda sa Draudtovom metodom (on je zove
Draudt-Urichovom), no ovom istraživanju posvetio je manje pažnje.