DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 46     <-- 46 -->        PDF

1) če namerja posekati gozd do golega na ploskvi, ki meri
sama zase ali s sosednjo do golega posekano, pa še ne dovolj
pogozdeno ploskvijo istega posestnika skupaj 1 hektar ali več ;


2) če namerja pri prebiralni sečnji posekati polovico ali več
dreves glavne gozdne vzrasti, potrebne za popolno obrast, ako meri
ploskev 1 hektar ali več, in


3) če hoče posekati eno četrtino ali še več gozda, na vsem
kmetijskem posestvu zrelega za posek (§ 8., točka 5.)


Razen teh določil je pri sekanju v varstvenih gozdih in v
gozdih, ki so v prepovedi, vpoštevati vse posebne predpise, oblastveno
izdane za njih oskrbovanje.


Pri gozdih pod javno upravo ali pod posebnim javnim nadzorstvom
(§ 20) je vpoštevati tudi še morebitne posebne predpise
ali potrebe, ki se tičejo vztrajnega gospodarstva.


§3.


Sečenj, ki se izvršujejo točno po načrtu, odobrenem po gozdnopolitičnem
oblastvu za dobo največ deset let, ni treba prijavljati.


§4.


Sečnje, ki so potrebne spričo elementarnih poškodb (vihar,
sneg, žužki, požar i dr.)» se smejo pričeti takoj, čeduti presezajo
omejitve, postavljene v § 2. Vendar je istočasno vložiti prijavo, ako
je predpisana v § 2. V gozdih, omenjenih v § 3., je v tem primeru
sorazmerno omejiti po načrtu predpisane redne sečnje.


Kdo mora prijaviti sečnjo; vsebina prijave.


§5.


Prijaviti sečnjo je dolžan lastnik, oziroma posestnik gozda ali
njega zakoniti zastopnik.


V prijavi mora navesti:


1) svoje ime in bivališče:


2) davčno občino, številko in izmero parcele, morebitno domače
ime gozda, izmero in pri delnem poseku gozdne parcele tudi ležo
prostora, na katerem namerja sekati;


3) način namerjane sečnje (golosek, prebiranje);


4) površino vseh gozdov, ki so last dotičnega gospodarja;


5) ime in bivališče tistega, ki les kupi, kakor tudi tistega, ki
je morda prevzel sekanje ali spravljanje lesa; le-to poslednje tudi
lahko naznani naknadno, toda najpozneje osem dni, preden se prične
sekanje ;


6) ali je dotična ploskev obremenjena s služnostnimi pravicami
in s katerimi;
7) ali namjerja izsekati eno četrtino ali še več gozda, zrelega
za posek, kar ga je na vsem kmetijskem posestvu.
Na zahtevo se prijavniku potrdi, kdaj je prijavil sekanje.