DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 5     <-- 5 -->        PDF

onu drvnu masu, koja se dobije najtočnijom izmjerom svih
stabala sastojine u oborenom stanju (putem sekcijonisanja


ksilometrije). Naprama ovoj drvnoj masi smatraju oni
rezultate svih metoda za kubisanje sastojinâ u osovnom
stanju manje ili više pogrešnima.


Pa i između samog Heyerovog i Speidelovog načina
istraživanja postoji jedna bitna razlika. Ova razlika odnosi
se na postupak kod izvedbe obiju gore navedenih
metoda za kubisanje sastojinâ. Dok ..... drvnu masu pojedinih
debljinskih skalina ustanovljuje običajnim za to
načinom, izabirući po dosadanjem nevaljalom običaju *
oblična primjerna stabla pojedinih debljinskih skalina samo
pomoću unaprijed za njih određenog prsnog promjera, kubiše
Speidel pojedine debljinske skaline na poseban —
vlastit — način, poznat pod imenom „Massenkurvenverfahren"2.


No ..... dalje ustanovljuje drvnu masu cijele sastojine
pomoću drvne mase na isti način izabranog plošnosrednjeg
sastojinskog stabla po poznatoj jednostavnoj formuli3
V = v. N, dakle po metodi posve samostalnoj
od prve metode. Speidel naprotiv provađa kubisanje sastojine
po dragoj od gore navedenih dviju metoda (t. j . pomoću
sastojinskog srednjeg stabla) tako, da ova druga
metoda u izvedbi svojoj ispadne posve ovisnom o onoj
prvoj4, pa se stoga rezultati tih dviju metoda po njegovoj
izvedb i ne bi zapravo uopće ni smjeli sravnjivati. Speidelovo
se dakle istraživanje o točnosti kubisanja sastojine
pomoću sastojinskog srednjeg stabla mora označiti posve
neuspjelim.


Međutim i istraživanjima svih ostalih gore navedenih
autora mogu se opravdano staviti dva prigovora. Svi su
oni naime kod provedbe svojih istraživanja odabiral i
oblična primjerna stabla poput Heyera t. j . samo pomoću
unaprijed za ta stabla određenog prsnog promjera, a mi


1 Vidi o tom napred spomenutu moju raspravu.


2 Početne elemente ovoga načina opisao je u kratko dvije godine prije
Speidela austr. šumar, upravitelj R. Kopezk y (Zentralblatt fiir das gesamte
Forstwesen 1891., str. 303.). Ovaj je poslije (Zentralbl. f. d. g. F. 1895., str. 511.
i 1899., str. 471.) mimo Speidelovog razvio svoj posebni, od Speidelovog znatno
zamršeniji „Massenkurvenverfahren"..


5 Slovo v označuje drvnu masu sastoj. sred. stabla, a slovo N ukupni
broj stabala u sastoj i ni. 4 Vidi stranu 16., 17., 97., 98. i naročito 104. gore navedenog Speidelovog
djela.