DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Prosvjeta.


Nastava u šumarskoj školi u Sarajevu. Dne 1. oktobra ove
godine počinje nastava u I. razredu dvogodišnje šumarske škole
u Sarajevu.


Svrha je ove škole odgajanje šumskog osoblja za eksekutivnu
šumarsku službu.


Nastava će se kretati u onim granicama, da apsolventi ove
škole budu spremni, da potpomažu šumarske upravitelje državnih
šuma u svim poslovima šumarstva i da budu sposobni za gospodarenje
s malim privatnim šumama.


Praktična sprema bit će glavnim ciljem te škole.


Uslovi za primanje u ovu šumarsku školu jesu:


1. Doba od najmanje 15 godina.
2. Potpuna tjelesna sposobnost za šumarsku službu u planinama,
o čemu odlučuje posebno povjerenstvo.
3. Apsolviranje 4 razreda gimnazije ili realke ili koje druge
ovim školama ravne škole s dobrim uspjehom u realnim predmetima.
Slabo napredovanje u stranim jezicima ne smatra se zaprekom pri
primanju. Molitelji, koji ne posjeduju navedene spreme, mogu biti
primljeni u šumarsku školu od slučaja do slučaja samo onda, ako
polože s dobrim uspjehom prijamni ispit.
4. Dokaz, da su pripadnici kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
5 Svjedodžba o vladanju kod onih molitelja, koji ne prelaze
neposredno iz gore navenihjškoja uJtumarsku školu.


6. Dokaz, da ima sredstva za izdržavanje kroz cijelo vrijeme
trajanja nauke u šumarskoj školi. Siromašni molitelji iz Bosne i
Hercegovine, koji su s vrlo dobrim uspjehom svršili četvrti
razred srednje škole mogu dobiti zemaljske štipendije.
Broj učenika je ograničen, te će se odrediti prema potrebi.
Molbe za primanje u tu školu šalju se šumarskom odsjeku
zem vlade, u Sarajevu, i to najkasnije do 15. augusta.


Šumarski glasnik, broj 2. od ove godine, organ srpskog
šumarskog društva u Beogradu, čujemo da je izišao, ali ga dosada
na žalost još nijesno primili.


Gorski pregled, organ bugarskog šumarskog društva, broj 6.
od ove godine, koga smo poslije rata jedino dosada primili, izašao
je sa ovim sadržajem :


1. Penčo Drenski: Bliski i dalečni zadaci na našata
ribolovna politika (povodom novog zakonskog projekta za
ribarstvo).
Pošto je Gorski pregled organ za šumarstvo, lov i ribolov, to
je sasvim naravno, da u njem ima mjesta i raspravama, koje se
bave čistim ribarstvom kao takovim. Iz ovog članka vidimo, da braća
Bugari spremaju vrlo moderan ribarski zakon, koji dapače predviđa
uređenje posebnog ribarskog učilišta u kojem gradu crno-morskog
primorja,