DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 56     <-- 56 -->        PDF

2. T. IvanČev: Nakazatelni te razporeždanija v zakona
za gorite i po-važnite rešenija i tolkuvanija na
toja zakon ot vrhovnija kasacijoni sod do 1920. god.
(Nastavak).
Tu se priopćuju važnija riješenja i tumačenja šumskog zakona
po vrhovnom kasacijonom sudu, koja su izdana sve do godine 1920.


3. G. Petrov (urednik Gorskog pregleda): Normira nje cenite
na drvenite materijali.
Pisac zauzimlje ovdje stanovište protiv naredbe, izdane po direkciji
za s. g. o. p , k jom su određene preniske maksimalne cijene
za drveni materijal, te ističe, stojeći na stanovištu slobodne trgovine
barem unutar granica države, da se cijene ne smiju normirati
silom, već po političko-ekonomskom principu o odnošaju ponude
naprama potražbi.


Pod naslovom .Razni" (razno) donesena je i vijest o gospodarsko-
šumarskom fakultetu u Zagrebu (agronomičesko-gorskija fakultet
v Zagreb), po kojoj se vidi, da se braća Bugari zanimaju za
naše prilike


Mi bismo željeli, da se odnošaji između zavađene nam braće
Srba i Bugara što prije poboljšaju, te da se tako i braća Bugari,
koji se od srpsko hrvatskog plemena baš ništa više ne razlikuju
nego braća Slovencinađu sa već ujedinjena tri brata u jednom
kolu, koje će nas svezajedno učiniti moćnim kuiturnim i političkim
faktorom na Balkanskom poluotoku.


Razne vijesti.


Dar društvenim zakladama. Gosp. Albin Leustek, gradski
šumarski nadzornik u Zagrebu, darovao je pripadni mu honorar
za članak „Šuma i šuma," otisnut u „Šum. listu" broj 1. 2, 3. god.
1920. društvenim zakladama, svakoj iznos po 18 K.


Izvoz sjemena amerikanskog jasena. Ministarstvo šuma i
rudnika saopćilo je šumarskom odsjeku u Zagrebu otpisom od


3. srpnja 1920. broj 10.123 naredjenje ministarstva trgovine i industrije
od 17 svibnja 1920. broj 5712, prema kojfm je u smislu rešenja
ministarskog savjeta od 16. svibnja 1920. pod IV. Br. 4858
izvoz sjemena amerikanskog jasena uz uplatu carine slobodan.
Predsjedništvo zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika.
Temeljem § 5. zakladnice za uzgoj djece šumarskih činovnika
imenovan je g. Andrija Koprić, kr. šumarski savjetnik predsjednikom,
a g. Ljudevit Szentgyôry, kr šumarski nadzornik zamjenikom predsjednika
upravnog povjerenstva rečene zaklade.


..0(1.1.1......10 dvocijevka na kugle


kal. 9-3/72 sa dalekozorom Voiglânder. Cijena po dogovoru. Puška
je zgodna za lov na divlje svinje. Upitati kod uredništva.