DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Oni natjecatelji, koji se privremeno ne nahode u službi, neka


svoje molbe uprave neposredno Pokrajinskoj Vladi u Splitu.
Prednost će se dati natjecateljima pripadnosti države SHS.
Prema svršenim naukama i godinama službe mogu natjecatelji


reflektirati na IX.—VIII. činovni razred drž. službe.


Pokrajinska Vlada (Šumski Odsjek)
Predsjednik: u. z.
. Dr. M a ka le v. r.


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Na temelju odobrenja povjereničtva ministarstva šuma i rudnika
u Zagrebu od .. srpnja 1920. broj 5793—1920. prodavati će se
dne 4. rujna 1920. kod šumsko gospodarstvenoga ureda Brodske
imovne općine slijedeća hrastova stabla:


a ~5
eu


Broj stabala te


.5 IS


>K ce >


Gospodart*
a a o S


> 4-» G cV a) 3


O, stveni o a. Xi v»


t-XI O


XI s eu S.y


razred e


o. =&
o en
´5" Kj -iS

o >N o o
I
u IH
a
1


03 .H..5, S. *u ce B S1


OJ


nt´ ll a.
1 Trizlovi 13-86 209 209 1651 797-823 2 900
2 Radiševo 14-35 314 314 1973 945-844 2 965


Uk .... 2821 523 523 3624 1,743 667 1865


Kupac mora nasjeći
ni ostaviti najmanje
prost. met.
ogrijevnih drva


Opći drazbeni uvjeti.


1. Svaka hrpa prodavati će se posebno na pismene ponude.
Uvjetne ponude na jednu te istu hrpu, a tako i brzojavne ponude
ne primaju se


2. Propisno biljegovane pismene ponude, da budu uvažene, moraju
biti obložene sa 5°/0 žaobine od procjenbene svote i predane
u zatvorenom omotu (couvertu) na dan dražbe do 10 sati prije podne
blagajni gospodarstvenoga ureda. U ponudi se ima tačno navesti, da
su nudiocu svi drazbeni uvjeti dobro poznati i da na iste bez svakog
prigovora pristaje.
3. Svaka ponuda obvezatna je za nudioca od časa, kada ju
preda, dočim uspjeh dražbe obvezuje imovnu općinu tek od dana,
kada istu odobri povjereničtvo ministarstva šuma i rudnika. Do toga
dana odriču se stranke rokova propisanih u § 862. o. gr. z. za prihvat
ponude.
4. Osam dana nakon ubavjesti o potvrdi dražbe imade dostalac
u ime jamčevine povisiti žaobinu na 10% od dostalne svote.