DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 59     <-- 59 -->        PDF

5 Kupovnina imade se kod hrpe broj 1 uplatiti i to jedna po


lov´ca najkasnije 30 dana nakon ubavjesti o potvrdi dražbe, a druga
polovica prije početka izvoza najkasnije pak 1. siječnja 1921., kod
hrpe broj 2 jedna polovica takodjer najkasnije 30 dana nakon ubavj
sti o odobrenju dražbe, a druga polovica prije početka izvoza,
no najkasnije do 1. siječnja 1921.


6. Od prodaje izuzeto je hrastovo drvo, nesposobno za tvorivo
i gradju.
7. U smislu naredbe kr. zemaljske vlade od 12. travnja 1902.
broj 1285 imati će kupac povrh pogodjene kupovnine, te istodobno
sa Mom isplatiti 0´2°/n od dostalne svote u uzgojnu zakladu za potporu
djece šumarskih činovnika stojećih u zemaljskoj službi i kod
imovnih općina, a u smislu naredbe broj 3736—1920. još 0-5*/o za
osnivanje privremene zaklade za pošumljenje krasa.
8. Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se saznati za vrijeme uredovnih
sati kod gospodarstvenoga ureda u Vinkovcima i kotarske
šumarije u Rajevomselu.
Šumsko-gospodarstveni ured Brodske imovne općine.
(J Vinkovcima, 16. srpnja 1920.


Broj 4112—1920.


Oglas dražbe hrastovih guta.


Na temelju odobrenja šumarskog odsjeka povjereništva za šume
i rudnike u Zagrebu od 2. srpnja 1920. broj 5955 prodavati će se
uz naknadnu premjerbu dne 4. rujna 1920. kod šumsko-gospodarstvenog
ureda Brodske imovne općine u Vinkovcima hrastove gule
nalazeće se:


1. hrpa u srezu Mužko Ostrovo na drvosjecima od god. 1912.
i 1913. procienjene okularno na 500 pr. met. u/, jediničnu cijenu od
21 K za jedan prost, metar.
2. hrpa u srezu Luščiću na drvosjecima od god. 1913., 1914.
i 1915. procienjene okularno na 3116 pr. met. uz jediničnu cienu od
25 K za jedan prost, metar i
3. hrpa u srezu Rastovici na drvosjeku od god. 1915. procienjene
akularno na 210 pr. met. uz jediničnu cijenu od 29 K za jedan
pr. metar gula<
Opći dražbeni uvjeti:


1. Svaka hrpa prodavati će se posebno putem pismenih ponuda.
Ne primaju se brzojavne ponude ni uvjetne na jednu te istu hrpu.
2. Da ponuda bude uvažena mora biti po propisu biljegovana
i obložena za hrpu 1.) sa 525 K za hrpu 2.) 3895 K i za hrpu 3) sa
305 K u ime zaobine i predana u zatvorenom omotu na dan dražbe
do 10 sati prije podne u blagajni šumsko-gospodarstvenog ureda
brodske imovne općine u Vinkovcih. U ponudi se ima točno navesti,