DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Broj 3837 1920.


Dražba hrastovih š drugih drveta.


Kod šumsko-gospodarstvenog ureda petrovaradinske imovne
opštine u Mitrovici prodavati će se putem javne pismene dražbe
dana 23. Septembra 1920. u 11 sati pr je podne ovi drvoseci:


Od kupljenih drveta


ima dostalac bes


platno ostaviti petro


varadinskoj imovnoj


opštini izrađenih


ogrevnih drva


procena


šumskoga sreza broj drveta


mase


Procenbena


vrednost,
isklična


cena drvo


seka Primetba


ca >


u


° ca
|


i


a>


m


t3


« S


a)


1 M E ca
ca .


p,
U 1


.ca >


"C J


> o


ce


2 «


´o´


metričkih


g


kubnih


Neprečava 13 527 27011 2121
Od kanala Bo


1 532V2 893.189 suta udaljeno
br. 3. a 20 2 8 3 kim.


3


´O Od k nala Bo>
Varoš su a 2tya klm.


o 2. 12 866 3830 3381 845 1,251.707 Željez. stanice
u br. 4.
Morovič 5 klm.


o


Od kanala Bosuta s Smogva 604 2678 2413 do 1 km. od želj.


3 3. 11
6187, 984.227 stanice Morovič
br. 10. 21| J 61
oko 3´/2 klm.


ca
M 609! 2105 1986 Od kan-la Bosuta Smogva V2 klm. od željez.


697 302


> 4 11 j 29
74 .5217, stanice Morovič


o br. 10.


oko 3>/2 klm.


o
9 26
S 17
Od kanala


5. Smogva do 841 3550 2149 448 808.903 Bosuta
3´/j klm


43


´ 1


1109| 6308 5803


19 — —


58
316


U3
Vratična ,19 63
Od obale
6. 22
1565 2,321.866
>
O
Save P/, kmt*
br. 17. 9 25


1


o
30 38
23


2 15
ca 562 3582 2851


3


-a
1 1 —


7| i 41P 24 Od kanala Boen


Varadin


suta
ili željez.


O 7. 7 ~19 1 1 88 7667, 1,416 904


br. 17.
stanice Grk


03
5; | 14


17, klm.

110 89


ca Karakuša 358 1133 2167
Od željezničke


C


S.
235 430821 stanice od obale
br. 28. Save oko 3 klm.
5 2s 198


hvati sa 5% Kruna


0)


met.


en


ai ! L


.


0


2 Js


nadvisine


.S, &o


Vitojevačko


ca S55 966 3735 .5777
Od obale Save


9. ostrovo — —
1540V2 516.042
oko 2 klm.


O br. 35. 94
385


13