DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Opšti dražbeni ušlo vi:


1. Dražba će se obaviti isključivši usmene, jedino na teme! u
pismenih ponuda.
2. Ponude (oferti) imaju biti dobro zapečaćeni, te će se primat´
najkasnije do 11 sati pre podne dana 23. septembra 1920.
3. U ponudi valja naročito navesti, da su nudiocu svi uslovi
dražbe poznati i da ih u celosti prihvaća. Uz to se ima ponudi priložiti
u ime vadiuma 5% od procenbene vrednosti one hrpe, na
koju ponuda glasi.
4. Odobrenje dražbe zavisi od povereništva ministarstva šurra
i rudnika u Zagrebu.
5. Predmet prodaje je celokupna drvna masa t. j . i gradivo i
gorivo drvo, ali je dostalac dužan od kupljenih drva izraditi u ovom
oglasu navedenu količinu ogrevnih drva i tu količinu petrovaradinskoj
imovnoj opštini predati.
Otpaci iza bradve i makije (iverje, makljevina) ne pripadaju
kupcu, nego imaju ostati imovnoj opštini na raspoložbu.


6- Prva polovica kupovnine ima se uplatiti za 14 dana, nakon
što je dostalac obavešten, da je dražba odobrena, a druga polovica
pre nego se počne izvažati izradjena roba, aii svakako najdalje do
konca mjeseca Marta 1921. godine.


7. Za seču, izradj´vanje kupljenih drveta i izvoz robe ustanovljuje
se rok do 31. Decembra 1921. (dvadeset prve) uz ograničenje
kod hrpe broj 1, 2, 3, 4, . i 7 da u vremenu od 15 Aprila do 31.
Augusta 1921. u drvosjeku prestaje svaki rad, bilo to seča, izrada
ili izvoz.
8. Svi ostali dražbeni uslovi. mogu se doznati za vreme uredovnih
sati kod gospodarstvenoga ureda u Mitrov;ci, kod šumarija:
morovićke i bosutske u Moroviću, te u Klenku i Ogaru.
Mitrovica, dne 12. Augusta 1920.


Šumsko-gospodarstveni ured
petrovaradinske imovne općine.


Jugoslavenski


îumorîKo-loraKf bnienđar za godinu 1921.


izišao je iz štampe. — Naruibe prima urednik
prof. dr. GJ. NENADIĆ, ZAGREB, Starčevićev trg 17.


Uređuju profesori Dr. A. Petračlć i Dr. A. LevakovlcS.
Tiskara C. Albreht, Zagreb.