DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 63     <-- 63 -->        PDF

izslužetii (umirovljeni)
lugar, lovac


ili mladja osoba istog zvanja,.koja nije više za odveć napornu službu
i moguće bi želita doći na more. Ista mora da je dobro upućeua u
odgoj korisne i tamanjenje škodljive divljači.


Mjesto Split, šuma (Park) Marjan sa površinom jedno IfOO ha
borove šume.


Plata mjesečno K 1200 —


Molba neka se upravi potpisanoj opravi. Molbi valja priložiti :


1. Krstni list, 2. domovni list 3. svjedodžbu o ispitu za lugarskoiovačku
službu. 4. svjedodžbu dosadašnjeg službovanja. 5. Liječničku
svjedodžbu i 6. svjedožbu ponašanja. j
Uprava društva
iMarjan".
Predsjednik : ´ Tajnik :
Dr. Jakša Račić Uroš Pokrajac.


S´tean»


SADRŽAJ.


O točnosti i praktičnosti raznih metoda za kubisanje sastojina. Napisao I


prof. dr. Ant. Levaković - --197—225Pogrešno obračunavanje njemačke bačvarske gradje. Pfâe Mirko ....


kr. zem. šum. nadzornik u m. (Nastavak) ..". ..:..´_. . 225-237
Jedno izpravno stanovište kod provedbe agrarne reforme. Priopćio


Lambert Krišković, šumarnik Donji Mtnoljac 238
Osobne vijesti: Imenovanja. — Premještenj a. --..-..--.-. -238^239
Službene vijesti: Izenačenje nekterih gozdno-m´voino-polieijsfclh


odredb´ v Sloveniji. Priopćio ing. Anton Šivi&. — Državni ispit
. za samostalno vodenje šnmskog gospodarstva kod zemaljske
vlade n Sarajevu. ... . 239t-24S
Prosvjeta : Nastava n šumarskoj školi n Sarajevu. — Snmarški glasnik.


— Gorski pregled. ---...... . 240—25»
Razne vijesti: Dar društvenim zakladama. — izvoz sjemena amerikanskog
jasena. — Predsjedništvo zaklade za uzgoj djece ŠB/
marskib činovnika -.. . .> 250
Oglasi - ...... -. -.. -
.. . ... -, --250—256


; i f , , . _


Sadržaj „Lug. Vjesnika.4*


Bšlinstvo za šumarsko pomoćno osoblje. Sastavio šumamik Oskar pL
Agić. (Nastavak). — Lugar Stanišić. Napisao Z. Tnrkalj, nad šumar. (Nastavak).
Razn e vijesti : Zaključni račun logarske mirovinske zaklade imovne općine
ogulinske zn god. 1919. — Nagrada za pošnmljenje krasa. — Na znanje.