DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 7     <-- 7 -->        PDF

potpunoma izbjeći, u istraživanjima gore navedenih autora
dosta, pa se upravo njihovom uplivu ima pripisati okolnost,
da je po gore navedenim istraživanjima ispala ne rijetko
. a § ona metoda točnijom, o kojoj s teoretskog stalovišta
proizlazi skroz obrnuti zaključak. Kod narednog svoga
straživanja neću stoga upotrebljavati uopće nikakovih konkretni
h primjernih stabala i to također s ovog razloga :


Znamo, da kadgod se radi o izboru stanovite kubika:
ijone metode za konkretni slučaj sastojinskog kubi>
anja, onda se nigda ne pita, koliku ćemo diferenciju
îaprama z bil j noj drvnoj gromadi sastojine upotrebom
stanovite metode dobiti, već nam je uvijek stalo samo do
oga, da za taj slučaj izaberemo onu metodu sastojinskog
cubisanja, po kojoj se kubični sadržaj sastojine dade uz
stanoviti potrošak vremena i novca ustanoviti — najtočmje.
3 faktično j diferenciji među zbiljnom i kubisanjem do)
ivenom sastojinskom drvnom masom ne radi se dakle kod
)dabiranja pojedinih kubikacijonih metoda nigda, već se
ivijek radi samo o relativnoj diferenciji ove potonje drvne
nase t. j. o diferenciji njenoj naprama rezultatima
) s t a 1 i h metoda.1


Sravnjivanje rezultata pojedinih kubikacijonih metoda sa
ikupnom drvnom masom svih stabala sastojine, kubisanih u
) bore nom stanju, nije dakle potrebno, već se sasvim liepo
rezultati svih tih metoda mogu jednostavno sravniti sa
ezultatima jedne od njih, koja je pod svim okolnostima
îedvojbeno najtočnija.


U tu svrhu može se kubisanje sastojine po svim tim
netodama provesti samo pomoću apstraktnih primjernih
stabala — kako obličnih tako i visinskih. To je pače i
)otrebno , hoćemo li, da se oslobodimo od svih slučajnosti,
štono su skopčane sa uporabom konkretni h
jrimjernih stabala, te da kod provedbe svih kubikacijonih
netoda postignemo potpuno sravnjive rezultate, koji — nakon
tklonjenja svih nebitnih i slučajnih razlika — proizlaze
;amo iz karaktera pojedinih metoda.


1 O razlozima, s kojih je poznavanje faktične diferencije između zbiljne


kubisanjem dobivene sastojinske drvne mase nepotrebno, vidi također: Miiller,
lolzmesskunde, 2 izdanje, 1915. str. 321., te Gayer, Cber Bestandesmassenlerechnung
nach Massentafeln und Schlagergebnisse der Praxis, Forstwissençhaftl.
Centralblatt 1911., str. 430-442,