DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Pa i samo klupovanje konkretne koje sastojine nije
u tu svrhu ni potrebno ni poželjno, već je najbolje, da se
i u tom pogledu apstrahišu sve realnosti, koje jedna s drugom
u zajednici uzrokuju razliku između zbiljne sastojinske
drvne mase i drvne mase ustanovljene po najtočnijoj metodi.


Svi ovi momenti dovode nas neizbježivo do sravnjivanja
raznih kubikacijonih metoda izvedbom njihovom na apstraktnoj
sastojini, a u tu svrhu možemo se vrlo dobro
poslužiti poznatim već primjerom iz naprijed spomenute moje
rasprave. Sve, štogod trebamo za kubisanje sastojine po
raznim kubikacijonim metodama, sve je to u tom primjeru
apstraktno : apstraktni su podaci klupovanja, a isto tako visinska
i oblična primjerna stabla.


Za oblična primjerna stabla upotrijebit ćemo ovdje tabelarne
iznose drvno-gromadnih skrižaljaka, koje se


— kako znamo — osnivaju na oblično-brojevnim
skrižaljkama, pa stoga uz isti način uporabe imaju i istu
vrijednost kao ove potonje skrižaljke, a k tome pred ovima
imaju prednost skraćenog računanja kod kubisanja
sastojine.
Unatoč apstrahisanja obzirom na podatke za prsni
promjer, visinu i oblični broj postoji ali još jedna okolnost,
koja je u stanju, da nam sravnjivanje pojedinih kubikacijonih
metoda nešto otešča, a to je zaokruživanje prsnih
promjera, visina, temeljnica i tabelarnih iznosa za drvnu
gromadu,- te uopće zaokruživanje kod računanja sa decimalama.
Da i ovaj izvanji upliv na diferencial među rezultatima
pojedinih metoda što više oslabimo, zaokruživat ćemo
prsne promjere na O´l cm, visine na (H m, temeljnice na
na 0"0001 m2, a tabelarne iznose za drvnu masu na O´OOl m3,
jer su ovi potonji iznosi i u drvnogromadnim skrižaljkama
tako zaokruženi. Zaokruživanje ko d računanj a provađat
ćemo također što preciznije (barem na 3 decimale). Inače
moramo imati na umu, da su pogreške zaokruživanja neizbježive
kod svih računskih operacija, ako se i dadu preciznim
zaokruživanjem svesti na posve neznatni iznos.


Prije nego na samo poredbeno istraživanje pređemo,
moram navesti pregled načela za razdiobu glavnijih
kubikacijonih metoda, što ću ih u ovom spisu spomenuti.
Te se metode dijele po ovim načelima: