DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Čeovića šumarskim nadzornicima I. razreda u VII. činov, razredu
kod šumarskog odsjeka povjereništva šuma i rudnika u Zagrebu,
inženjera Hinka Runje privremenim šumarskim povjerenikom u


X. čin. razredu kod kr. kotarske oblasti u Koprivnici, inženjera Stjepana
Šurića privremenim šumarsko-inžinirskim pristavom u X.
čin. razredu kod kr. šumarskog ureda u Zagrebu, šumarnika ogulinske
imovne opčine Andriju Čopa nadšumarnikom iste imovne općine
u VII. čin. razredu, te šnmarnika petrovaradinske imovne općine V elimira
Stankovića nadšumarnikom iste imov. općine u VII. činovnom
razredu.
Proglas. Slušatelji kralj, gospodarskog i šumarskog učilišta u
Križevcima, koji su svoje naukovanje na istome završili 1895. godine,
proslaviti će dne 30. listopada 1920. u 17 sati u pros´orijama šumarskog
društva u Zagrebu dvadeset i pet godišnjicu završetka
naukovanja i stupanja u javni život.


Mole se stariji i mladji drugovi, da izvole svojim učestvovanjem
ovu proslavu uveličati.
U Zagrebu, 7. rujna 1920.
Priredjivački odbor.


Razne vijesti.


Državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva
kod šumarskog odsjeka u Zagrebu. Predstojnik šumarskog
odsjeka u Zagrebu oglašuje pod brojem 6383 od 21. VIII.
1920. ovo:


U smislu privremene naredbe ministarstva šuma i rudnika od


22. listopada 1919. broj 15.462. o polaganju šumarskog državnog
ispita za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva, obavješćuju se
interesenti, da će se državni ispiti za samostalno vodjenje šumskog
gospodarstva obdržavati dne 15. i slijedećih dana mjeseca novembra
1920.
Molbe za dozvolu polaganja tog ispita imaju kandidati predložiti
Šumarskom odsjeku povjereništva šuma i rudnika u Zagrebu
najkasnije do konca mjeseca oktobra 1920., i to oni, koji se nalaze
u javnoj službi, putem svoje predpostavljene oblasti ili ureda, a
ostali putem nadležne političke oblasti.


Molba ima biti obložena:


1. krsnim ili rodnim listom;
2. svjedodžbom zrelosti gimnazije, realke ili realne gimnazije
te svjedodžbom o svršenim šumarskim naukama na gospodarskošumarskom
fakultetu sveučilišta kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
u Zagrebu.
Kandidati, koji su šumarske nauke svršili na kojoj drugoj visokoj
šumarskoj školi, imaju dokazati, da su polož li sve propisane
teoretske ispite, naročito iz onih predmeta, iz kojih se ispiti polažu
na rečenom fakultetu.


3 Svjedodžbom o neporočnosti, ispostavljenoj po nadležnoj
političkoj oblasti;
ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 57     <-- 57 -->        PDF

4. kratkim opisom života;
5. svjedodžbom, da je molitelj nakon svršenih nauka barem
godinu dana bio u praktičnoj šumarskoj službi kod kojeg uredjenog
gospodarstva ;
6. Samostalno sastavljenim i sopstvenim mišljenjem popraćenim
strukovnim opisom stručnoga poslovanja za vrijeme praktične službe.
Ovaj strukovni opis ima biti potvrdjen po predpostavljenom šumarskom
uredniku.
Ispit obdržavat će se pred naročito postavljenim ispitnim povjerenstvom
u prostorijama šumarskog doma u Zagrebu (Mažuranićev
trg broj 23.).


Dar društvenim zakladama. Gosp. Viktor Eisenhuth,
računarski savjetnik, darovao je 30 K Kôrôskenyievoj pripomoćnoj
zakladi i 30 K Borošićevoj literarnoj zakladi.


Zamolba jednog umirovljenog člana Hrv. šumar, društva.


Povodom slučaja, da je upravni odbor Hrv. šumar, društva u svojoj
sjednici od 20. XII. 1919. predložio za sudbene vještake u prijeporu
između grada Petrinje i Hrv. eskomptne banke u Zagrebu samo one
šumarske stručnjake, koji još aktivno službuju, stigla je ovom uredništvu
zamolba jednog vrlo uvaženog društvenog člana i šumarskog
stručnjaka, koji je doduše umirovljen, ali unatoč toga još vrlo agilan,
neka bi se uredništvo ovim putem zauzelo za to, da se u buduće u
sličnim prigodama računa i sa umirovljenim stručnjacima.


Ovi naime mogu unatoč svoga mirovnog položaja biti za slične
poslove još vrlo sposobni, dapače često sposobniji i od aktivnih
stručnjaka, to više, jer u pravilu raspolažu opsežnijim iskustvom od
ovih potonjih, a i više vremena za takove poslove imaju.


Ispravak štamparskih pogrešaka. U broju 8. „Šum. lista"
od ove godine u članku „Pogrešno obračunavanje njemačke bačvar,
gradje" nastale su sljedeće tiskarske pogreške:


1. Na strani 166, točka 2, prvi red pred zadnjom riječi „hrpe"
ima stajati u mjesto i.
2. Na istoj strani 166, u najdolnjoj jednačbi, kod drugog znaka
jednakosti manjka pred
f2


slovo Sj pa stoga ima ta jednačba u
cijelosti glasiti:


««.... f = si V 2 = S!. 1-2599.


3.
Na strani 171, u 11. redku a d b. imade se ispustiti
i slovo i, jer se tu radi samo o odnosu debljine
dugâ i dana.


4. Na strani 173 dole stavka 1, zadnji redak ima se ispravit1´
tako, da se nerazumljivi znak ,3/ zamjeni sa -§- (jedna trećina).
U Zagrebu, dne 30. kolovoza 1920.
Mirko Puk.