DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 37     <-- 37 -->        PDF

sil


Društvene vijesti.
Zapisnik


odborske sjednice hrv. šumarskog društva, držane 30. kolovoz a
1920. u 3 sata posije podne u prostorijama društvenim u Zagrebu.


Predsjedavao je podpredsjednik Dragutin Trôtzer u prisustvu
blagajnika Aleksandra spi. Lajera, tajnika Manojla Divjaka te odbornika
Vilirna Čmelika, Slavoljuba Slapničara, Rudo´.fa Ernya, Jure
Dražica, Žarka Miletića, Dra Vase Vučkovića, Jove Lazića, Srećka
Majera, Milana Marinovića i Dra Aleksandra Ugrenovića.


Dnevni red.


I.
Pošto je pročitan i overovljen zapisnik prošle sjednice, to na
poziv predsjednika, tajnik čita nacrt pravila za šumarsko društvo
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kako je sastavljen po naročito
izabratom odboru od sva četiri društva. Zaključeno je, da se taj
nacrt odštampa kao dodatak „Šumarskom listu".


II.
Podpredsjednik Dragutin Trôtzer predlaže, da odbor
donese zaključak, kakovo će stanovište zauzeti pred glavnom skupštinom
kojoj će se proči´ani nacrt pravila podnjeti na prihvaćanje.
U tome pogledu istaknuta su dva predloga i to:


1. Srećka Majera, da upravni odbor hrv. šumar, društva,
podnašajući pravila glavnoj skupštini, zamoli istu, da ova pravila
prihvati kao rezultat mandata, koga mu je dala u svrhu provedbe
ujedinjenja svju bratskih društava, jer ovaj odbor nemože druga
pravila iznijeti, te veže svoj dalji opstanak kao društvena uprava, uz
uvjet, da se ova pravila prihvate. Mijenjati se nemože na ovim pravilima
ništa, jer su ova pravila plod ankt t i : Uava,
te bi se tek mogla mijenjati na novoj skupsi li j d IJ n g raštva.
2. Milan Marinović predlaže, da se usvoji pudiog Srećka
Majera do stavka: „jer ovaj odbor nemože druga pravila iznijeti"
i t. d. a mjesto toga da se stavi, odbor moli da glavna skupština
eventualno povede na temelju ovih pravila debatu, te se stvori kojiačni
nacrt pravila, koja će hrv. šum. društvo zastupati na prvoj
vanrednoj skupštini ujedinjenog udruženja.


Posije življe debate, usvojeno je velikom većinom glasova, da
se prihvaća predlog Srećka Majera, da stavka: „jer ovaj odbor" itd.
ali bez dopune predložene od strane Milana Marinovića.


III.
Na predlog predsednika, da se donese odluka o sazivu glavne
skupštine, koju bi po zaključku prošlogodišnje skupštine trebalo
održati u Beogradu, zaključeno je, da se radi stanbenih prilika u
Beogradu, skupoće i povišenja željezničke tarife, sazove izvanredna
glavna skupština u Zagrebu, a predsedništvo neka odredi dan saziva.