DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 38     <-- 38 -->        PDF

IV.
Na molbu uredništva „Jadrana" u Buenos Aeresu, da mu se
list šalje u zamjenu, stavljeno je u dužnost blagajniku da utvrdi visinu
poštarine, i da se na idućoj sjednici donese o tome zaključak.


V.
Na predlog blagajnika Aleksandra Lajera, glede povišenja osiguranja
društvene zgrade, zaključeno je, da blagajnik izvidi, koliko
bi se imalo plaćati kod povišenog osiguranja za izgorive dijelove i
spremi predlog za iduću sjednicu.


VI.
Na predlog blagajnika, da se u smislu banske naredbe traži
povišica na stanarinu, zaključeno je tražiti, da se stanarina povisi sa
50% od dana, kad je naredba stupila na snagu.


VII.
Na predlog blagajnika, da se pomoćna sila, kojoj se plaća
300 K mjesečno, a koju je prisvojio urednik Šumarskog lista radi
vodjena evidencije adresa, dodijeli blagajniku i tajniku, s tim, da
blagajnik vodi evidenciju adresa, zaključeno, da tajnik stupi u pregovor
sa urednikom, i tu stvar izravna.


Pošto drugih predloga nije bilo, zaključuje predsjednik sjednicu


u 8 sati uveče, s tim da se ovjerovljenjesjednici.
zapisnika obavi na idućoj
Podpredsjednik: Tajnik:
Draguti n Trotzer . Manojl o Divjak.
Ovjeravaju :


Milan Marinović. Dr. Aleksandar Ugrenović.


Zapisnik


odborske sjednice hrv šumarskog društva, održate 29. listopad a
u pet sati posije podne u društvenim prostorijama u Zagrebu.


Predsjedao je društveni predsjednik Milan barun Turković,
a u prisustvu blagajnika Aleksandra pl. Lajera, tajnika Manojla Di-,
vjaka, i članova uprave Vilima Črnelika, Dra Vase Vučkovića, Josipa
Grunwalda, Slavoljuba Slapničara, Žarka Miletića, Milana Marinovića,
Dra Aleksandra Ugrenovića i Rudolfa Ernya.


Dnevni red.


I.
Tajnik Manojlo Divjak priopćuje, da na današnjoj odborskoj
sjednici treba pretresti sve predloge, koji se imadu iznijeti
pred glavnu skupštinu i doneti zaključke, kakvo će stanovište zauzeti
upravni odbor pied skupštinom, po pojedinim predlozima.