DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Kako posije pozdrava predsjednika dolazi izvještaj o radu
upravnog odbora, čita sastavljeni izvještaj, koji se od strane odbora
prihvaća.


II.
Blagajnik Aleksander Lajer izvještava, da godišnji račun
nije pregledan po zato izabratom odboru i iznosi stanje društvene
blagajne. Odbor prima na znanje izneto stanje blagajne, a glede
pregleda godišnjih računa zaključuje umoliti skupštinu, da izabere
drugi odbor za pregled istih.


III.
Tajnik Manojlo Divjak izvještava, da su na točku 4.
dnevnog reda glavne skupštine stigla dva protupredloga i to :


1. Miljkovića i drugova, da se nacrt pravila za ujedinjeno šumarsko
društvo Srba, Hrvata i Slovenaca odbaci, a odbor pozove,
da povede pregovore za savez postojećih šumarskih društava.
2 Antuna Jovan ovca i drugova, da se točka 4. glavne
skupštine skine sa dnevnoga reda.


Posije pretresa ovih predloga, zaključeno je velikom većinom,
da odbor zauzme pred glavnom skupštinom odlučno stanovište glede
prihvaćanja nacrta pravila za ujedinjeno društvo Srba. Hrvata i Slovenaca,
a za slučaj, da skupština ne prihvati predloženi nacrt, da
predsjednik u ime predsjedništva i odbora zahvali i pozove skupštinu,
da si izabere novu upravu.


IV.
Predsjednik barun Turković, pošto je ostavkom Dra
Levakovića na tajnički položaj ovo mjesto upražnjeno, to će se na
skupštini imati izabrati novi tajnik, žtli znati želje odbora, koga da
predloži u ime predsjedništva za društvenog tajnika, našto je zaključeno,
da, predsjednik predloži Manojla Divjaka.


V.
Tajnik Manojlo Divjak čita proračun za 1920/21. godinu
po kome prihod iznosi 82.054 kruna, a rashod 95.602 kruna, dakle
deficit od 13.600 kruna, na što odbor zaključuje proračun prihvatiti,
a manjak pokriti povišenjem članarine, o čemu se ima skupštini
podnijeti predlog.


VI.
Na molbu g. Puka, da mu se članak u Šumar. Listu honorira
dvostruko, zaključeno, da se molba ne uvažava, radi slabih materijalnih
sredstava.


VII.
Tajnik Divjak izvještava, da je za glavnu skupštinu stigao
predlog apsolvenata kr. gosp. šum. učilišta u Križevcima, glede njihovog
zapostavljanja u službi prilikom promaknuća i glede preuređenja
činovničkog statusa, zatim predlog činovnika imovnih općina,


o nepravilnoj doznaci njihovih beriva i predlog Vilima Dojkovićao