DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 40     <-- 40 -->        PDF

procjeni stabala gledom na današnje prilike i o uticaju agrarne reforme
na naše šumarske predloge.
Zaključeno sve ove predloge podnijeti skupštini sa preporukom
za prihvaćanje.


VIII.
Član uprave Vilim Čmelik, priopćuje, da mu je radi položaja
koga zauzima u povjereništvu šuma i rudnika nemoguće ostati dalje
u društvenoj upravi, jer ne želi, da društvo bude pod službenim
uticajem povjereništva, pa moli, da se na glavnoj skupštini izabere
na njegovo mjesto drugi član uprave. Zaključeno > ovu želju priopćit
glavnoj skupštini.
Pošto je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu.


Mila nPredsjednik:
baru n Turkovićv . r.
Tajnik:
Manojl o Divjak.
RudolfOvjerava:
Erny. Milan Marinković .
Zapisnik


izvanredne glavne skupštine hrvat. šum. društva održane 30. oktobra
1920, u društvenim prostorijama pod predsjedanjem društvenog predsjednika
Milana baruna Turkovića, a u prisustvu I. podpredsjednika.
Dr. Gjoke Jovanovića, blagajnika Aleksandra Lajera, zastupnika tajnika
Mane Divjaka i članova:


Abramović, Beck, Brozig, Brauzil. Begna,„ Budiselić, Balen
Belanović, Boroević. Budisavljević, Brajdić, Cikoš, Čeović, Demetrović
Demi, Dojk´ović, Dremil, Duduković, Erny, Ervaćanin. Eisenhut, Frkić
Franješ, Fey, Fischer. Finke, Gjureković,Grozdanić,Giunvald, Gr^hovac
Hekner, Herak, Helebrand, Jerbić, Jovanovac, Jasić, Jagrović, Jošovac
Kovačina, Kopric* Krajnjak, Kundrat, Kolibaš, Krišković, Kreč, Kôrôskôny,
Koprić, Koof, Katić, Kovačević, Lach, Lazić, Levaković, Leustek,
Makoić, Mark, Majer, Markić, Murgić, Marinović, Maruzzi, Miljuš,
Miletić, Majnarić, Neferović, Nagler, Polaček, Pleško, Prpić, Pere,
Petračić, Pichler, Premužić, Polak, Petrak, Popović, Ress, Rozmaniih,
Rukavina Rude, Rukavina Josip, Rukavina Branko, vRohr, Solarić,
Sôntgyorgy, Slapničar, St´pčić, Seidel, Schmidinger, Šustić, Štefović,*
Škrljac, Skorić, Šebetić, Šubert, Totzauer, Tomičić, Telar, Ugrenović,
Vučković, Zec, Žibrat, Šurić, Šooš, Cmelik, Bona, Kosović, Vac,
Nenadić, Vlatković.


Predsjednik Milan Turković otvara skupštinu u 9 sati
pozdravnim govorom, predstavlja izaslanika srpskog šum. udruženja
gosp. Jovu Simonovića i izveštava da se je slovenačko i bosansko
šum. dru ivo i io »olj privredno društvo u Beogradu izvinulo, što
nemo?.: >i si " S´ i i z-islanike. Prelazeći odmah na dnevni red,
poziva tajnika, da pročita izvještaj o radu upravnog odbora u toku
ove godine.