DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Zastupnik tajnika Mane Divjak čita izvještaj oradu
odbora, koji u glavnome sadrži u sebi, da je odbor nastojao, da se
financijske prilike društva što više poprave, kako bi se i pored skupe
štampe mogao izdavati društveni organ „Šumarski list," u koju svrhu
je izmedju sebe obrazovao financijalni pododbor i u isti izabrao
članove uprave M^jera, Dražica i Pilepića. Blagodareći ovome pododboru,
koji nije propustio da iscrpe ni jedrio vrelo prihoda, društveni
organ izlazio je cele godine. Nadalje, da je odbor ceo svoj
trud uložio na to, da se ostvari ideja o ujedinjenju sviju šumarskih
društava u zemlji u jedno društvo Srba, Hrvata i Slovenaca, pa je
posije raznih pregovora i dopisivanja, na predlog srpskog šumarskog
društva održavao jednu zajedničku sjednicu sa delegatima srpskog,
bosanskog i slovenačkfg društva i na istoj sas´avio nacrt pravila za
buduće ujedinjeno šumarsko društvo, koji će danas izneti na prihvat
i pretres sazvanoj skupštini. U izvještaju se istiću još kao glavniji
radovi prestavke ministarstvu šuma i rudnika za preduzimanje potrebnih
mjera protiv haračenju šuma, za uredjenje deputatnih beriva
šumarskim činovnicima kod političke šumske uprave, o organizaciji
šumarske službe, podeli podpora iz Kôrôskenijeve zaklade, predstavka
ministarstvu saobraćaja za povlasticu u vožnji željeznicom svima
šumarskim činovnicima ;


Konačno se izveštava da je društveni tajnik Dr. Levaković dao
ostavku još u početku godine, pa je neko vreme vršio dužnost član
uprave Srečko Majer, a zatim Mane Divjak. Konačno, da su u toku
godine umrli društveni članovi Fischbach i nadlugar Božić.


Profeso r Petrači ć na pročitani izvještaj primjećuje, da nije
ništa spomenuto o promjeni društvenih pravila u smislu zaključka
prošlogodišnje skupštine.


Zastupnik tajnika izvještava, da se je odbor odmah u počitku
pridržavao izmjenjenih pravila, i ako ista nisu još potvrdjena
od strane zemaljske vlade. Ta potvrda nije još stigla radi čisto
administrativnih razloga, pošto su pravila već dva puta vraćena od
strane redarstv. povjerenstva na nadopunu.


Predsednik Milan Turković, na dnevnom redu je izvještaj
blagajnika o završnom računu za 1919 godinu. No kako ti računi
nisu pregledani po članovima za pregled računa izabranima,
moli skupštinu, da za pregied računa izabere nove članove;


Skupština prima izvještaj predsjednika znanju i bira za pregled
računa gg. Čeovića i Brausila.


Predsjedni k poziva skupšiinu, da pristupi rešavanju toč. 4
dnevnog reda, izvještavajuć, da je pogledom na tu točku stiglo više
protupredloga, pa poziva tajnika, da sve te protupredloge pročita i
iznese stanovište upravnog odbora po toj točki.


Zastupnik tajnika Mane Divjak čita protupredlog Milkovića
i drugova, da se podneti nacrt pravila za ujedinjenje šumarskog
društva odbaci i odbor pozove, da ponovo povede pregovore
na bazi saveza društava. Zatim predlog Jovanovca i drug. da se točka
4 skine sa dnevnoga rada, pa izjavu Jaromira Viđala sa 12 članova