DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 42     <-- 42 -->        PDF

društva iz Vinkovaca, kojom pozdravljaju ujedinjeno društvo i traže
da član 1. nacrta pravila ostane nepromjenjen i konačno zapisnik
sjednice gozdarskog društva u Lljubljani, po kome je nacrt pravila
za ujedinjeno društvo već prihvaćen.


Po pročitanju ovih podnesaka objašnjuje, da je upravni odbor,
prama želji prošlogodišnje skupštine pristupio pregovorima sa ostalim
društvima, za ujedinjenje svih društava u jedno društvo kraljevine
Srba, Hrvata i Slovenaca. Plod toga rada, jeste ovaj nacrt, koji je
odštampan u Šumarskom listu, i koji se podnosi skupštini na prihvaćaj.
Odbor stoji na stanovištu, da skupština u interesu društva
treba da prihvati ovaj nacrt pravila u načelu, a ako koji od članova
misli, da bi koji ćlan pravila trebalo dopuniti ili izmeniti, da u tome
pogledu podnese pismeni predlog, koji će se pred zajedničku skupštinu
iznesti. Misli, da predlog Milkovića ne treba ni uzimati u pretres,
jer savez društava ne vodi onome cilju, koji mi želimo postići.


Kao čisto šumarsko društvo za zaštitu klasnih interesa, nas se
ne tiču političke prilike u zemlji, ma kako se one razvijale, mi treba
da se ujedinimo, jer će podignuti glas ujedinjenog šumarskog društva
u odbranu naših klasnih interesa drugčije zastupati i ministarstvo
šuma, i zakonodavno telo, nego li glas pojedinih pokrajinskih društava


Predlog Jovanovca i drugova, koji je potakao iz bojazni, da se
u današnje doba razbuktalih politički strasti pred izbore, ne uvuče
politika i u šumarsko društvo, pa da se to izbegne ide zatim, da
debatu o ujedinjenju skine s dnevnog reda i rešenje o tome odloži,
treba prama jučeranjem zaključku upravnog odbora takodjer odbaciti
jer odbor stoji na stanovištu, da članovi šumarskog društva znadu
svatiti uzvišeni cilj toga društva, i da neće dozvoliti uvlačenje politike
u ovo društvo, pa da je bojazan predlagača neopravdana, a
samo odlaganje bilo bi na štetu društvenih interesa, a uz to se ne
slaže ni sa željom ostalih bratskih društava koja požuruju rad na
ujedinjenju, ni sa zaključkom delegata sviju društava, po kome je
ovaj rad trebalo okončati još u septembru ove godine.


Prof. Petračić čita proglas Paje Popovića upućen nekim članovima
šumarskog društva, u kome ovaj poziva članove, da točku


1. iznetog nacrta izmjenu u toliko, da sedište uprave ujedinjenog
društva bude u Beogradu a ne u Zagrebu.
Pridajući i suviše važnosti ovome proglasu, i držeći da iza
Paje Popovića stoji neka grupa ljudi, navodeći kako je saznao, da
se je jedan član delegacije srpskog šumarskog društva privatno izja-w
snio, kako su oni prihvatili Zagreb za središte samo dok se ujedinjenjene
ne izvrši, pa će ga posije lako preneti u Beograd, nema
posije svega toga vjere u istinsko i iskreno zbliženje i ujedinjenje,
pa traži, da se za sada taj predlog skine sa dnevnog reda, o čemu
neka odluci skupština glasovanjem.


Po tome skupština bira u skrutatorij za brojanje glasova članove
Petračića i Dojkovića pa se .pristupa glasovanju.


Glasalo je svega 11.5 članova i to za predlog upravnog odbora
58, a protiv predloga, tj. da se predmet skine sa dnevnog reda 57
članova.