DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 45     <-- 45 -->        PDF

„Hrvatsko šumarsko društvo, obraća se na povjereništvo šuma
i rudnika molbom, da se beriva činovnikom imovnih općina imadu
u buduće onim danom u tečaj staviti i u onoj izmjeri, kad i u kojoj
se u tečaj stavljaju beriva državnim činovnicima."


Skupština prihvaća predloženi zaključak, i ovlašćuje predsjedništvo,
da predloženu predstavku u ime društva podnese povereništvu.


Tajnik čita prestavku podnesenu u ime šumara sa absolviranim
naukama na kr. gosp. i šum. učilištu u Križevcima, kojom se moli
skupština:


I. Da zamoli ministarski savjet i gospodina ministra za konstjtuantu,
da prilikom donošenja činovničke pragmatike uvaži, da su
absolventi kr. gosp. i šum. učilišta u Križevcima, koje je u svoje
vreme bilo najviši nastavni šumsko-strukovni zavod u zemlji, postizali,
uz položeni državni ispit najvišu kvalifikaciju, koja se je u ono
doba tražila — pa da im se novom pragmatikom prizna, kao da
imadu onu najvišu kvalifikaciju, koja se tom pragmatikom bude od
šumarskih činovnika tražila.
II. Da zamoli gospodina Ministra Šuma i Rudnika u Beogradu
i Povereništvo za Šume i Rudnike u Zagrebu, da se u punoj mjeri
izvršuju barem ustanove § §. 6 i 7 zakona od 25 studena 1918.
kojim se preinačuju odnosno nadopunjuju neke ustanove zakona od
22. siječnja 1894, kojim se uredjuje šumarsko tehnička služba kod
političke uprave u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji.
III. Da zamoli gospodina ministra šuma i rudnika i povjereništvo
za šume i rudnike, da se ukine statusom odredjeni broj
mjesta u jednom činovnom razredu, kojim se omogućuje unapredjenje
mladjega tek kad stariji umre, umirovi ili se onesposobi za službu,
nego da se svaki činovnik unapredi posije stanovitog broja godina
provedenih u jednom razredu u viši razred, bez obzira koliki se broj
činovnika u višem razredu nalazi. Skupština prihvaća podnete predloge
s tim, da se u prva dva misle isključivo djaci bivše Kkriževačke
škole, a ne možda i ostalih srednjih škola, koje se danas otvaraju
pored visoke škole ili možda sa drugih srednjoškolskih učilišta.
Tajnik Mane Divjak čita predlog šumar, nadzor. Dojkovića,
koji moli, da se na današnjoj skupštini povede rasprava o načinu
procjene stabala za veleprodaje, gledom na sadanje stanje
tržišta, i rasprava o utjecanju agrarne reforme, na naše šumarske prilike.


Dojkovi ć obrazlaže svoj prvi predlog i drži, da bi procjenu
trebalo ujednostaviti, da nebude toliko komplikovana, kao i da bude
cjena približna stvarnoj vrednosti.


Predsjednik Turković misli, da šumari u svojim procjenama
treba samo da nastoje, da im bude točno pronadjena kubatura,
a ništa ne treba da ih buni, što njihova procjena gledom na
vrednost nije često puta ni približna prodajnoj cijeni, jer ta cjena
danas zavisi od raznih okolnosti a najviše o valuti, koja se neda ni
od danas do sutra predviditi.


Posije debate u kojoj uzima učešća više govornika kao prof
Dr. Nenadić, Dr. Levaković, Dr. Jovanović i drugi, zaključeno je´
da se to pitanje rasvetli dopisima u društvenom glasilu.