DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 47     <-- 47 -->        PDF

âei


6. Upisnine
100 K
7. Kamati društvene imovine ... . ;
1*000 K
8.
Oglasi 5000 K
svega 117-454 K
odbiv rashod . . . 95602 K
ostaje za iduću god. 21-852 K


Rashod:


1. Odplata zajma Brodskoj imovnoj općini
3.392 K
2. Porez i namet
12.000 K
3. Plin i vodovod
300 K
4. Uzdržavanje zgrade.
3*500 K
5. Nagrada pazikući
960 K
6. Osiguranje zgrade
250 K
7. Nagrada tajniku
3 600 K
8. Nagrada blagajniku
3-600 K
9. Nagrada uredniku „Šumarskog Lista"
6 000 K
10. Nagrada saradnicima „Šumarskog Lista"
10 000 K
11. Nagrada saradnicima „Lugarskog Vjestnika" ... . 2000 K
12. Tisak i odprema lista
40000 K
13. Pisaće potrebe i poštarina
2000 K
14. Stalnom pisaru
3-600 K
15. Jubilarni štipendij
2-400 K
16. Doprinos literarnoj zakladi . 2.000 K
svega 95-602 K
U Zagrebu 30. oktobra 1920.
Predsjednik : ´ Tajnik :
M i 1 a n T u r k o v i ć v. r. M. D i v j a k v. r.


Prosvjeta.


„Jugoslavenska šuma", list za šumarstvo, šumsku industriju
i trgovinu drvom. Izdaju Manojlo Divjak i Srećko Majer. Odgovorni
urednik Manojlo Divjak.


Primismo pet brojeva ovoga lista, koji izlazi svake subote, te nas
upravo iznenađuje biranim sadržajem šumsko-političke, šumskoindustrijalne
i šumsko-trgovačke naravi. Pored toga list obiluje najraznoličnijim,
za šumara i šumskog trgovca vrlo interesantnim vijestima
iz svih krajeva Jugoslavije. Stoga ga svim šumarima, šumskim
industrijalcima i trgovcima u našoj kraljevini najtoplije preporučamo,
jej smo uvjereni, da ga nitko od onih, koji se na nj pretplate, neće
više ostaviti.


List je štampan djelomice latinicom, a djelomice i ćirilicom, te
u svakom broju sadržaje također po jedan engleski i jedan francuski
članak, jer mu je također svrha, da i zapadno inozemstvo informiše