DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 49     <-- 49 -->        PDF

.


ako je p = 5°/0. Nadalje neka se izračuna ona drvna masa, uz čiji
izvoz bi cesta bila još korisnija?


4. \z neke bukove šume sa 2000 jutara površine, koja je udaljena
20 km. od želj. stanice, ima se izraditi godišnje oko 5000 m3
drvne mase u samoupravi, te je vama povjereno, da posao iskorišćenja
ssmi provedete. Opišite potanje sva prometna sredstva za
izvoz te mase. Nadalje navedite sve^sortimente, u koje se ta drvna
masa može najracionalnije izraditi Šuma leži u sredogorju od 800
m. nadmorske visine, te je izbraždena s nekoliko dubokih jaraka.
5. Treba opisati način reambulacije šumskih medja strojevima,
te njihovu rektifikaciju.
6. Imadete bujično područje. Opišite sve naprave, koje su,»
potrebne za mirenje bujica s naročitim obzirom na pošumljene tog
područja. Opišite način pošumljenja i vrst drva, kojim se to pošumljenje
provodi na krasu i prigorju.
Usmeni ispit trajao je od 18 do 23 studenoga, te se završio
ispitivanjem u Zagrebačkoj gori. Dne 24. studenog proglašen je rezultat
ispita, po kom je 7 kandidata napravilo ispit sa ocjenom
„jednoglasno sposoban," 6 sa ocjenom „sposoban većinom glasova,"
a trojica su reprobovana na godinu dana.


Bilinstvo za šnmarsko pomoćno osoblje. Sastavio O. pl.
A^ić. šumarnik. Knjiga se izašla u nakladi hrv. šum. društva kao
posebni otisak autorove istoimene monografije iz Lugar, vijesnika.
Cijena joj je 20 K, a narudžbe uz unaprednu uplatu cijene prima
uredništvo „Šumar, lista" u Zagrebu, Šumarski dom.


Otvorenje lugarske škole u Vinkovcima: Dne 15. o. mj.
otvorena je svečanim načinom lugarska škola u Vinkovcima. Kr. zem.
vladu, povjereništvo za šume i rude zastupao je gosp. nadšumarnik
brodske imovne općine Jaromir Viđale, koji je uz veliko sudjelovanje
zastupnika odličnih ktugova i sviju stručnih predstavnika proglasio
školu otvorenom. U svom pozdravnom slovu naglasio je izaslanik
vlade naročitu želju, da bi ovaj korak oko unapred enja naše
zelene struke bio na korist naroda i domovine.


Ravnateljem lugar, škole imenovan je šumarnik brod. imov.
općine O. pl. Agić. Osim ravnatelja drže u školi obuku kr. šum.
inžinir Stj. Kopf i učitelj više djevojačke škole Jos. Pizek. Za


_, pomoćnika dodijeljen je kr. držav, lugar J. Utović.
U školu se primaju neporočni državljani SHS od 18 do 32 godine,
koji su pismeni i za lugar, službu tjelesno sposobni. Prijavilo
se za polazak škole 55 mladića iz svih naših krajeva. U njoj se predaju
predmeti : zemljopis kraljevine SHS, krasopis, računstvo s geometrijom,
gojenje šuma, čuvanje šuma, uporaba šuma, procjena šuma,
izmjera šuma, tloznanstvo, organizacija šumarstva, lov i ribolov, poljodjelstvo,
te šumarsko pisarničko rukovanje.
Škola traje 10 mjeseci, a apsolventi ne moraju praviti dosad
propisanih ispita za šumarsko-tehničku pomoć, službu i za lovonadzornu
službu.


Agić, šumarnik,