DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 50     <-- 50 -->        PDF

364
´


Šumarko pokušalište u Zagrebu. U ovogodišnji proračun
uvrštena je stavka za ustrojenje šumarskog pokušališta (šumarske
pokusne postaje) u Zagrebu, te je organizacija i vodstvo tog pokušališta
ponuđena profesorskom zboru gospodarsko-šumarskog fakulteta
u Zagrebu. Time je postavljen temelj za otvorenje institucije, na koju
smo tako dugo uzalud čekali i koju je — može se reći — tek naše
oslobođenje i ujedinjenje u život privelo. Do profesora šumarstva u
navedenom fakultetu stoji, da tu instituciju što bolje organizuju i rukovode,
hako bi se naše šumurstvo i u naučnom progledu na vlastite
noge postavilo.


Razno.


Gradnja palače povjereništva šuma i rudnika u Zagrebu.


Nastojanjem povjereništva i osobitim zauzimanjem ministra šuma i
rudnika, imala bi se u Zagrebu iduće godine graditi velika trokatna
palača za povje. eništvo. Ova bi se zgrada podignula u sklopu ostalih
velikih gradnja, koje će se graditi na Sajmištu. Kao što je poznato,
sada su svi uredi povjereništva razdijeljeni na tri mjesta i to državni
šum. ured smješten je u svojoj palači na Akademičkom trgu, šumarski
odsjek sa povjereništvom nalazi se na Kipnom trgu, a rudarski odsjek
na Markovom trgu. Svi ovi dijelovi tako su stisnuti, da izim držav,
šum. ureda, ne mogu više niti da namještaju potrebno osoblje, lih
radi pomanjkanja prostorija. Ne samo da to smeta razvoju posla,
nego priječi i dosadanju administraciju, da glatko funkcioniše. Pošto
se svi ovi uredi ne mogu smjestiti na Akademički trg, to je najbolji
izlaz, da se gradi vlastita zgrada.


Pošto u tu svrhu imade dosta raspoloživih svota, koje se mogu
namaknuti iz raznih prištednja i pretplata kod velikih prodaja, to će
ministarstvo učiniti vrlo dobru stvar, ako odredi čim prije gradnju
ove palače, jer će se time odteretiti mnoge stanbene prostorije, novac
bi na najsigurniji način bio uložen, a naše bi se šumarstvo moglo
ponositi sa jednim kulturnim djelom više. (Iz Jugosl. šume.)


Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika u Hrvatskoj
i Slavoniji imala je u razdoblju od 1. srpnja 1919. do konca lipnja
1920. slijedeće prihode:


1. na 0-2°/o pristojbama dostalaca prodanih stabala poduzetnika*
raznih radnja i dobava, te zakupnika objekata imovnih općina i zemljišnih
zajednica i to :
a) u gotovu K 21.286-09
b) u priznanicama K 184- K 21.470-09


2.
na kamatima temelj, glavnice K 2-154 42
3.
na kamatima ulož. hipot. banke br. 1488 .. . K 986 56
4.
na nepodjeljenim i propalim potporama te prištednje
u opće K 15.450-36
Ukupno .. . K 40.061-43