DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 52     <-- 52 -->        PDF

366


Zaklada je koncem lipnja 1920. imala slijedeće efekte:


1. 4°/o ugarska krunska renta
K 36.700"—
2. 4´/20/o zadužnica zajma grada Zagreba
K 38.300-—
3. 472% založnica I. hrv. štedione
K 4 800 —
4. 4V/o založnica hipot. banke ..
K 38.600-—
5. 6% obveznica ratnog VI. zajma
K 10.000-—
6. 4°/0 zajam na držav, bonovima
K 8;500-—
7. Priznanice hrv. slav. opće kreditne banke ... . K 184-—
8. na ulož. hipot. banke br. 1418 . K 46 276 53
Ukupno . .. . K 183.360 53
koji je iznos suglasan sa onim iskazanim u blagajničkom dnevniku
kod kr.
državne blagajne u Zagrebu koncem lipnja 1920.
U Zagrebu, dne 31. kolovoza 1920.


V. S t u b 1 i ć v. r.
Zapisnik o podjeljenju potpora iz zaklade za uzgoj djece
šumarskih činovnika, spisan dne 4. rujna 1920. u prostorijama
šumarskog odsjeka povjereništva ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu.


Povjerenstvo sastoji iz slijedećih članova:


Predsjednik: Andrija Koprić, kr. šumarski savjetnik.


Povjerenici: Dragutin Trôtzer, nadšumar nadbiskupskog vlastelinstva,
kao izaslanik šumarskog društva; Eduard Slapničar, nadšumarnik
gjurgjevačke imovne općine; Milan Gjureković, kr. šumarski
nadzornik i izvjestitelj.


Temeljem poziva predsjedn´štva zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika sastalo se je gornje povjerenstvo, te je za školsku
godinu 1920/21. razdijelilo iz zaklade raspoloživu gotovinu djeci
šumarskih činovnika, kako slijedi:


1. Ivan Adamek . . . 400 četiri stotine kruna,
2. Elizabeta Puches . . 800 osam stotina kruna,
3. Zvonimir Pere . . . 1000 hiljadu kruna,
4. Rikard Georgijević 800 osam stotina kruna,
5. Svetozar Georgijević . 800 osam stotina kruna,
6. Anka pl. Rukavina 600 šest stotina kruna,
7. Bogdana Stojanović . 1600 jednu hiljadu šest stotina kruna^
8. Božena Brozig . . . 800 osam stotina kruna,
9. Vera Kern ... . 800 osam stotina kruna,
10 Dobroslav Cesaric 1000 jednu hiljadu kruna,
11 Regina Koziak . . . 800 osam stotina kruna,
12 Milica Puljević-Nikolić 600 šest stotina kruna,
13 Sofija Puljević-Nikolić 600 šest stotina kruna,
14 Anka Puljević-Nikolić 600 šest stotina kruna,
15. Milivoj Vraničar . . 800 osam stotina kruna,
16. ´Franjo Kolibaš . . . 1200 hiljadu dvjesto kruna,
17. Zdenka Rukavina . . 300 tri stotine kruna,
18. Zora Rukavina . . . 300 tri stotine kruna,