DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 53     <-- 53 -->        PDF

19. Danica Rukavina . . 300 tri stotine kruna,
20. Vladimir Fuksa . . 600 šest stotine kruna,
21. Jelena Prstec . . . 300 tri stotine kruna,
22. Nevenka Grozdanić . 300 tri stotine kruna,
23. Latinka Grozdanić 300 tri stotine kruna,
24. Jelka Majstorović . . 300 tri stotine kruna,
25. Leopoldina Gulin . . 500 pet stotina kruna,
26. Antonija Pleša . . . 300 tri stotine kruna.
Povjerenstvo moli, da se prigodom stvaranja nove zakladnice
izričito istakne, da oni članovi povjerenstva, koji sami podnašaju
molbu za podporu, ne mogu sudjelovati u sjednici, već se u tom
slučaju imadu pozvati njihovi zamjenici, koji nisu interesirani.


Podjedno bi se imalo izričito u zakladnici istaknuti, da sve
molbe budu riješene do konca mjeseca srpnja svake godine.
Kod podjelivanja potpora imao bi se u prvom redu uzeti obzir
na siročad, te udovice.
Svjedočbe siromaštva imale bi glasiti koli na roditelje toli i na
molioce.


Zaključeno i podpisano : «


D.
Trôtzer v. r. Koprić v. r. Slapničar v. r.
predsjednik.
Milan Gjureković v. r., kr. šumarski nadzornik.


Pristup i dar pripomoćnoj Koroskenyevoj zakladi. Gosp.
Milan M ari nović, kr. šumarski nadinžinir pristupio je „Pripomoćnoj
Korôskenyievoj zakladi* uplativ prinos od 10 K, a povrh
toga darovao je istoj zakladi još 10 K.


Ispravak pogrešaka. U članku „Pogrešno obračunavanje njemačke
bačvarske gradje" potkrale su se ove pogreške:


I. u broju 9. „Šumarskog lista":
1. Na strani 229 kod obračunavanja duga 1. (prve točke) ima
predzadnji redak: 16 36 456 glasiti 15´2 30 456.
2. Na strani 230 u računu kod dana kod -2- ima se u redku,
koji počima sa 24 brisati 418 i mjesto toga staviti 480.
3. Na strani 231 kod drugog slučaja u drugom redku imade na
mjesto 2 reda 2 akov. dana = 4 X l stajati : 2 reda 2 akov. duga = 4 %.
4. Na strani 236, kod C specijalni primjeri, u računu 1. za duge
ima drugi redak 15 2 32 glasiti 16 2 32, a predzadnji redak 16
36 456 glasiti 15.2 30 456.
II. u broju 10. i 11. „Šumarskog lista":
1. Na strani 287 u sedmom redku odozdol izostavljen je izmedju
Vx i Vj znak sbrojitbe -f-, pa ima biti V*! -f-vv