DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 58     <-- 58 -->        PDF

šum. nadzornik, od kot. oblasti u Zlataru kot. oblasti u Čazmi;
Paja P o p o v i ć, šum. nadzornik, od kot. oblasti u Jastrebarskom
šum. odsjeku u Zagrebu; Božidar T o m i č i ć, šum1, povjerenik, od
kot. oblasti u Dugom selu kot. oblasti u Jastrebarskom; Marko
Š e b e t i ć, šum. nadzornik, od kot. oblasti u Križevcima kot. oblasti
u Velikoj Gorici; Dane H r a n i 1 o v i ć, šum. povjerenik od kr. žup.
oblasti u Ogulinu ispostavi kot. oblasti u Fužinama; Bartol P lesko,
šum. nadz., od kr. žup. oblasti u Varaždinu kr. žup. oblasti n Vukovar;
Antun B al i če v i ć, šum. nadz. od kot. oblasti u Djakovu,
kot. oblasti u Karlovac; Antun R u ž i č i ć, šum. povjerenik, od kot.
oblasti u Krapini, kot. oblasti u Djakovo; Velimir P o 1 a k, šum.
natpovjerenik, od kot. oblasti u Ilok kot. oblasti u Sv. Ivan Zelina;
Krešimir Stanisavljev i ć, šum. nadzornik, od kr. žup. oblasti
u Požegi kot. oblasi u Ilok; nadšumarnik Milan D rni ć od šum. od
sjeka u Sarajevu k onome u Zagrebu; podšumar Vitim Č e r n y od
šumske uprave Prača, šumskoj uprsvi u Teslić; podšumar Simo
And ž i ća od šumske uprave u Ilidži kot. uredu u Zenici u svojstvu
kot. šum. referenta; kr. šum. nadinžinira Mihajla Fink e a od šum.
odsjeka u Zagrebu drž. šum. uredu na Sušak; kr. šum. sa\jetnik
Maks Brauzi l od drž. šum. ureda u Zagrebu, k šum. odsjeku u
Zagrebu, Viktor Bonel šumar, nadpovjerenik od kr. kot. oblasti u
Gračacu, kr. žup. oblasti u Gospiću.


Umirovljenja. Umirovljeni su : Predstoinik drž. šum. ureda u
Vinkovcima kr. minist savjetnik Ernest Czeisberger , drž. šum.
nadsavjetnici Ivan Zezulka u Vinkovcima, Vilim Pere, Karmelo
Za j c i kr. šum. rač. nadsav. Mihajlo Križa n u Zagrebu, Nikola
Pleša , šumarski nadpovjerenik kod pol. uprave, Luka L i s a c,
pisarnički oficijal kod šum. ravnateljstva u Zagrebu, Teofil Karst ,
šumar šumske uprave u Kliuču, Pero Radić , šumar kod kot. oblasti
u Bos. Dubici, Velizar Popovi ć okružni šumar II. kl. u Valjevu.


Povratak. Dr. Vladimir Škorić, sveuč. pristav na gosp. šum.
fakultetu, povratio se 1. decembra iz Njemačke, gdje je 6 mjeseci
bio na dopustu u naučne svrhe, i


Osobne promjene kod privatnih šumskih uprava Kod
šumske uprave zugrebačke nadbiskupije. Umirovljen
je upravittlj šuma, nadšumarnik Dragut´n T r ô t z e r, temu
je tom prigodom podijeljen naslov šum. savjenika kao priznanje za
niegovo revno, pošteno i savjesno službovanje. Gospodin savjetnik
Trčtzer bio je kroz decenije odbornik - Hrv šum. društva kroz niz
godina je bio povjerenikom na državnim ispitima za samostalno vodenje
šum. gospodarstva, a kroz nekoliko godina bio je i potpredsjednik
H^v. šum. društva, koju čast i sada do likvidacije društva
obnaša. Svaku svoju službu, koje se je primio, vršio je gnsp savjetnik
Trôtzer najzdušnije, te je za to odavna vrlo viđena i pošto
vana ličnost u šumarskim krugovima.


Upravu nadbiskupskih šurna preuzeo je sa 1 decembrom o. g,.
šumarnik Jure D . a ž i ć, koji je u »aj čin tom prigodom promaknut,