DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 60     <-- 60 -->        PDF

I. Skupina, a) Uzgoj šuma:
Opišite gospodarsku i uzgojnu važnost proreda za njegu sastojina,
navedite ukratko najvažnije sisteme proreda.


b) Uporaba š uma:


O čemu ovisi kod uporabe drva njegova trajnost. Sto znate o
trajnosti naših glavnih vrsti drva? Kako se trajnost može povećati ?


II. Skupina, a) Geodezija:
Kako se određuju visinske razlike terenskih točaka? U čemu
se sastoji bit metoda za određivanje visinskih razlika?


b) Računanje vrednos.ti šuma.


Iz jedne šume može se kroz 20 godina dobivati potrajni prihod
od 10.000 ms. Drvo želi vlasnik šume u vlastitoj režiji izrađivati i
voziti do stovarišta, do kojeg je izgradio dobar izvozni put. Usljed
izgradnje toga puta bit-će troškovi dovoza za 5 K po m2 jeftiniji,
nego li dosada.


Pita se: 1. Kolik je dobitak posjednika šume iz ove investicije,
i to, a) u kapitalnom iznosu, b) kao neprestano dospjevajuće godišnje
rente.


2. Koliko iznosi iz ovog poduzeća proističuća poduzetna dobit
izražena a) u kapitalnom iznosu, b) u godišnjoj renti.
3) Kolik poslovni kamatnjak odgovara investicionoj glavnici od
K 300.000?


III. Skupina. Prometna sredstva.
Kroz brdski terrain gradi se šumska željeznica s kolosjekom 750´%,-
Kandidat, koji kod te gradnje sudjeluje, ima snimiti poprečne
profile i izračunati podatke za mostove.


1. Opišite snimanje poprečnih profila.
2. Izračunajte dimenzije nosioca 4 m dugog drvenog mosta.
Potrebiti podaci prepuštaju se slobodnom izboru uz obrazloženje,
IV. Skupina. Šum ski zakon iT
Po kojem zakonu raspravljaju se i presuđuju čini glede šumskih
šteta?


Navedite pojedine propise tog zakona glede prekršaja proti sigurnosti
šumskog vlasnictva, te koje.su vlasti zvane, da iztrazuju r
da kazne ove prekršaje?


Opišite potanko cijeli postupak kod raspravljanja jedne šumske
Štete koja je počinjena sječom stabala i to od onog vremena kad.
Vam je lugar podnio prijavnicu, pak do vremena kada presuda postane
pravomoćna u I-voj, dotično H-goj, dotično III-ćoj molbi.


Ispitno povjerenstvo je bilo sljedeće: Ing. Aleksandar Havliček,
kr. zemalj šumar, savjetnki, kao zamjenik predsjednika povjerenstva
i kao ispitni povjerenik za IV. skupinu.


Ing. Dr. Andrija Petračić kao ispitni povjerenik za I. skupinu.