DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Ing. Petar Prpić, kr. šumar, savjetnik, kao ispitni povjerenik za


li. skupinu.
Ing. Milan Marinović, kr. šumar, nadinžinir, kao ispitni povjerenik
za III. skupinu.


Zavod za šumske pokuse. Na predlog prof. zbora sveučilišta
gosp. šum. fakulteta u Zagrebu osnovan je na fakultetu zavod za
šumske pokuse, a povjereništvo za prosvjetu i vjere potvrdilo je
slijedeći statut za taj zavod :


Statut zavoda za šumske pokuse u gospodarsko-šumarskom
fakultetu sveučilišta kraljevine Srba, Hrvata
i Slovenaca u Zagrebu.


§ L
U gospodarsko-šumarskom fakultetu sveučilišta kraljevine Srba,
Hrvata i Slovenaca u Zagrebu osniva se „Zavod za šumske pokuse."


§2.


Zavodu je svrha, da sustavnim pokusima i znanstvenim istraživanjima
i opažanjima promiče šumarsku znanost i šumsko gospodarstvo..


§ ..


Pokusi dotično istraživanja i opažanja izvode se dijelom u šumi,
a dijelom u laboratorijima fakulteta i u pokusnom vrtu.
Rezultati toga rada objelodanjuju se u zavodskom glasilu, kojemu
je natpis »Godišnji glasnik za šumske pokuse´.


§ 4.


Pokusi (istraživanja, opažanja) jesu ili redovni ili vanredni :
a) redovni, kad su im povodom razlozi trajne naravi;
b) vanredni, kad su im povodom nepredvidljivi dogadjaji u


šumama, kao polomi od vihra ili snijega, štete od kukaca,
gljiva i t. d.


§ 5.


Metodu pokusnoga rada odabira stručni referent (§ 11.) po
vlastitoj rasudi; no pri tom kao i pri spremanju pojedinih osnova
za redovne pokuse (istraživanja, opažanja) dotično pri odlučivanju
,o vrsti redovnih pokusa i 0 redu, kojim će se ti pokusi izvršivati,
referent treba da se što više osvrće na praktičnu vrijednost i važnost
pojedinih pokusa za šumsko gospodarstvo. U tom pogledu bit
će mu naročito mjerodavne želje šumarskog odsjeka ministarstva
šuma i rudnika u Zagrebu. ,


§6.
Vrhovni nadzor nad zavodom vrši kr. hrv.-slav. zemaljska vlada,
povjereništvo za prosvjetu i vjere.
§7.


Neposredni nadzor nad zavodskim poslovanjem vrši stručno
vijeće, koje u glavnom rukuje upravom zavoda (§ 3.).