DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Predstojnik upravlja administrativnim poslovima zavoda, vodi
koresponpenciju, zastupa zavod prema vani i uredjuje zavodsko
glasilo za vrijeme predstojničke svoje službe.


On saziva sjednice stručnoga vijeća i predsjeda im.


Ako je predstojnik spriječen, zamjenjuje ga njegov predhodnik.


Za vodjenje zavodskih posala dobiva predstojnik godišnju
nagradu.


§ ..


Članovi stručnoga vijeća izvršuju pokuse (istraživanja, opažanja)
u svojstvu referenata, i to svaki za svoju struku.


Stručni referent sastavlja osnovu za pokus (istraživanja, opažanja),
što ga u sporazumu sa šumarskim odsjekom ministarstva´
šuma i rudnika u Zagrebu i sa stručnim vijećem kani izvoditi, kao i
troškovnik za taj rad za dotičnu budžetsku godinu te posebnim dopisom
predlaže predstojniku zavoda potpuno izradjeni program o
provedbi toga rada.


Radna osnova treba da sadrži opseg pokusa (istraživanja, opažanja)
i metodu rada s eventualnim formularima, tako da u slučaju
potrebe može i nastavljač rada već započeti posao nastaviti i shodno
ga kraju privesti.


Jednom usvojena i kod preduzeta jur rada upotrebljavana
osnova ne smije se sve do završetka rada mijenjati.
´ - Samu provedbu rada vrši stručni referent sa stručnim pomoćnicima,
koji su u tu svrhu zavodu pridijeljeni § 12.).


Na koncu godine predlaže stručni referent zavodskom predstojniku
pismeni izvještaj o stanju pojedinoga, pa i nedovršenog
rada, kao i o postignutim rezultatima.


§ 12.


Kao stručni pomoćnici pridjeljuju se zavodu na službovanje
šumarski stručnjaci iz državne službe. Ti pomoćnici ostaju za cijelo
vrijeme svoga pridjeljenja u predjašnjem službenom svom statusu,
a bez saglašenja stručnoga vijeća ne mogu se natrag premjestiti u
šumsko-upravnu službu.


§ 13.


Stručni referenti i pridjeljeni stručni pomoćnici i službenici
imadu za putovanja, koja preduzimaju u interesu zavodskoga rada,
pravo na putne pristojbe po općim propisima, valjanim za službena
putovanja državnih činovnika i službenika.


§ 14.


Svaki stručni referent dobiva prema vrsti i opsegu izvršenoga
rada primjerenu nagradu, koja mora biti predvidjena u godišnjem
predračunu zavoda (§ 9.).


§ 15.


U pisarni zavoda namješta se nužno tnanipulaciono i pisarničko
osoblje. Ono vodi urudžbeni zapisnik, pohranjuje sjedničke zapisnike
i ostale zavodske spise, obavlja pisarničke poslove i prenosi u „registre"
o zavodskim radovima, sve važne podatke o rezultatima tih
radova.


\