DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 64     <-- 64 -->        PDF

<


216


§ 16.


Troškovi za zavod namiruju se dijelom na teret budžeta po


vjereništva za prosvjetu i vjere, a dijelom na teret budžeta šumar


skoga odsjeka ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu.


Povjereništvo za prosvjetu i vjere plaća godišnju nagradu pred


sjednikovu i namiruje beriva manipulacionoga i pisarničkog osoblja i


najamninu za zavodske prostorije.


Šumarski odsjek ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu do


djeluje stručno pomoćno i vrtlarsko osoblje i nosi sve ostale troš


kove u visini odobrenoga predračuna (§ 9.).


§ 17.


Doznačivanje pojedinih u državnom budžetu za zavod osiguranih
kredita kao i polaganje računa o potrošku tih kredita vrši se
prema općim propisima, valjanim za izvršivanje državnog budžeta.


§ 18.


Ova naredba staje na snagu danom proglašenja u „Narodnim


Novinama".


U Zagrebu, dne 21. studenoga 1921.


Pokrajinski namjesnik za Hrvatsku i Slavonju


Dem etro vić v. r


Razdioba potpora iz zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika. Min. Šuma i Ruda Dr. Krizman dozvolio je, da se prije
obstojale 2 zaklade (jedna za državne, a jedna za autonomne i
imovno-općinske šum. činovnike) ujedine, te su za godinu 1921.-22.
iz zajedničke raspoložive glavnice razdijeljene pripomoći slijedećoj
djeci :


P o 4300 kruna : Marija Kesterčanek, Bogdan Stoianović, Georg^


Georgijević, Ela Puches, Ivka Kovačina, Dobroslav Cesaric, Regina*
Kozjak, Sofija Puljević-Nikolić, Zora Reschner, Ljudevit Rescher Vladišlav
Melesiczky Svetozar Garić, Jolanka Dianovsky, Antonija Pleša,
Bogdana Stojanović, Rikard Georgijević, Olga Puches, Anka Rukavina,
Božena Brosig, Vera Kern, Milivoj Vraničar, Anka Puljević Nikolić,
Vjenceslav Reschner, Bogdan Višnjić, Nedeljka Drenovac, Blažena
Brausil, Nada Demi,


Po 4000 kruna : Jelka Majstorović, Mirko Majer, Zdenka
Kreč, Krešimir Jerbić, Nevenka Vuković, Vladimir Fuksa, Nevenka
Grozdanić. Juraj Prstec, Milan Franješ, Mile Seidel, Zlatko Stipčić,
Danica Rukavina, Nenad Popović, Selimir Dumendžić Viktor oolc,
Teodor Baretić. Božidar Fuksa, Latinka Grozdanić, Jelena Prstec,
Juraj Franješ, Oskar Seidel, Nada Seidel, Marijan Stipčić, Franjo Polaček,
Branko Manojlović, Vera Kopf, Franjo Sućević, Gjurgjica
Lajer, Marica Polaček, Jovanka Manojlović, Vladimir Kopf, Petar
Sučević, Božica Hoferer.


P o 3900 kruna : Stanko Bilinski, Petar Bilinski, Marica
Bilinski. — Ukupno 263.800 kruna.