DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Šumsko lovački kalendar za god. 1922. izašao je i dobiva
se kod prof dra. Nenadića, Zagreb, Starčevićev trg 17. Cijena je
15 dinara.


i


Društvene vijesti Hrv. šum. društva.


Zapisnik sjednice upravnog odbora hrv. šum. društva održavana


2. aprila 1921. god. u 3 sata poslije podne, u društvenim prostorijama
u Zagrebu.
Predsjedava društveni predsjednik Milan barun Turković, prisutni
su tajnik Manojlo Divjak, blagajnik Alexander pl. Lajer, i članovi
uryave Dr. Andrija Petračić, Rudolf Erny Dr. Alexander Ugrenovic,
Žarko Miletić, Srečko Majer i Milan Marinović.


Prije prelaska na dnevni red predsjednik poziva tajnika da pročita
zapisnik prošle sjednice. Pošto je nakon pročitanja primljen zapisnik
bez primjedbe izabrani su za ovjerovljenje članovi Srečko Majer
i Milan Marinović.


I.
Srečko Majer član financ, odbora izveštava, da je u smislu zaključka
odborske sjednice od 15. I. o. g. u pogledu iznajmljenja
društvene sale i tajničke sobe, financ, odbor predhodno stupio u pregovore
sa povjereništvom za prosvjet i vjere, kojem je i ostali dio
zgrade izdat u zakup. Povjereništvo je pristalo, da za cijelu zgradu
plaća K 40.000"— godišnje najamnine poćam od 1. IV. ov. g. stim,
da društvu ostane i nadalje na raspolaganje tajnička soba i stan pazikuće.
Smatra ponudu kao zadovoljavajuću, drži da ju tjeba prihvatiti
i odustati od ranije namjere, da se sala i tajnička soba izdade
u najam privatnom poduzeću
Zaključeno prihvatiti ponudu povjereništva za prosvjet i vjeru
i u tom smislu sastaviti ugovor.


II.
Dr, Petračić izvještava, da na tavanu ima oko 200 raznih rama
od slika, pa
predlaže da se prodadu pošto su nepotrebni.
Zaključeno rame prodati i prodaju povjeriti Dr. Petračiću.


III.
Milan Marinović član užeg odbora u predmetu štetnog utjecaja
agrarne reforme na naše šume, izvještava, da je uži odbor mišljenja,
da društvena uprava podnese minist šuma i rudnika predstavku za
saziv ankete stručnjaka, koja bi anketa imala donijeti odluku kakva
stanovišta treba da zauzme ministar i ostali vodeći krugovi u ovome
pitanju, jer dosadanji rad vodi upropaščivanju šuma.


Drži, da u prestavci treba pobliže označiti zadatak same ankete
kao i imenovati bar neke ličnosii, koje bi se imale na anketu
pozvati.


Zaključeno, da uži odbor, u kome su g. g. Milan Marinović,
Dr. Alexander Ugrenović, Rudolf Erny i Manojlo Divjak sastavi odnosnu
predstavku i podnese društvenom predsjedništvu na podpis i
odašilanje ministarstvu.


/