DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 66     <-- 66 -->        PDF

IV.
Društveni tajnik Manojlo Divjak izvještava, da je prema ranijim
zaključcima glavne skupštine i odbora preduzelo društvo štamparije
knjige „Nauka o računanju vrijednosti šuma" od Dr. Nenadića Rukopis
je spreman, prepisan i za štampu priugotovljen, moli, daše donese
daljnja odluka.


Zaključeno, da financijalni odbor dade u nakladi društva knjigu
štampati, u tu svrhu da se upotrebi društvena gotovina, Borošičeve
zaklade, i ostatak potrebne svote namakne pozajmicom.


Istovremeno, da se zamoli ministarstvo, da na knjigu predplati
sve šumske uprave.


V.
Predsjednik barun Turković, izvještava, da mu je društveni
blagajnik Alexander pl Lajer podnio pismeni podnesak, u kome.
javlja, da mu je nemoguće više obavljati dužnosti društvenog blagajnika,
pa se zahvaljuje na toj časti. Predsjednik moli g. Lajera, da od
svoje nakane odustane, no kako g. Lajer izjavljuje, da je poslom
toliko opterečen da i pored najbolje volje nemože blagajničke poslove
odpravljati jer su ovi svakim danom sve veći.


Zaključeno, da do izbora novog blagajnika, preuzme blagajničke
poslove član uprave Rudolf Erny.


VI.
Blagajnik iznosi stanje blagajne na dan 2. travnja 1921.
A. Imovina hrv. šum. društva.
Primitak u gotovom . . . . 9 376 K 45 f. u papirima K 32.225-—
Izdatak „ „ .... 8 976 „ 62 „ „ „ —
ostatak 399 K 83 f „ ~7~ K 32.225 —


B. Kôrôskenyeva pripomoćna zaklada.
Primitak 16.126 K 93 f.
Izdatak — —
ostatak 16.126 K 93 f.
U ovoj godini pristupili su ovoj zakladi Weiner Milan, Nagler
Hinko i Malnar Ljudevit.


C. Literatura Barošićeva zaklada.
Primitak 10.371 K 66 t.
Izdatak 1.219 „ 41 .
ostatak 9.152 K 25 f.
Ovaj izdatak nastao je radi nabave vrednostnih papira i s tim
skopčanih troškova.
Izvještaj o stanju blagajne primijen je bez primjedbe.


VII.
Predsjednik Milan barun Turković izjavljuje u ime uprave g.
Aleksandru Lajeru zahvalnost na dosadanjem požrtvovnom radu. Upravni
odbor priključuje se izjavi predsjednika.