DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Ž25


Društvene vijesti iz Jugoslavenskog šumarskog


udruženja.


Prema zaključcima skupština hrv. šum. društva iz g. 1919. i 1920.
sastali su se delegati hrv. šum. društva sa delegatima srpskog, slovenskog
i bosanskog šumarskog udruženja na posebnom sastanku u
Zagrebu i izradili nacrt pravila za novo zajedničko društvo. Ta su
pravila predložena na prihvat konstituirajućoj skupštini šumarskog
udruženja kraljevine SHS., koja se održala dne 5., 6., 7. i 8. juna
1921. u Zagrebu u saborskoj dvorani sa dnevnim redom:


1. Izbor privremenog predsjednika i dvojice tajnika;
2. Pretresavanje i prihvaćanje pravila;
3. Izbor predsjednika i uprave prema prihvaćenim pravilima.
Skupštini je prisustvovalo preko 200 šumara i šum. industrijalaca
iz svih krajeva naše ujedinjene domovine.
Izabran je za privremenog predsjednika Milan barun Turković,
a za privremene tajnike Manojlo Divjak i Božo Stamenković.
Predsjednik otvorio je skupštinu dne 5. juna u 9 sati,
pozdravio je prisutne i zaželio im, da započeto djelo ujedinjenja
sviju šumara u SHS u jedno društvo uspješno privedu kraju. Pozdravlja
prisutne : zastupnika gosp. ministra šuma i rudnika dra.
Nenadića, zastupnika gospodina bana, banskog savjetnika A Gogliu,
izaslanika zem. vlade, savjetnika Hondla, izaslanika komandanta IV.
arm. oblasti potpukovnika Gjukića te izaslanika hrv. gospodarskog
društva dra. 0. Frangeša. — Skupština je prije svoga rada zaključila,
da se Njegovom Visočanstvu Nasljedniku Prijestolja Regentu
Aleksandru otpošalje slijedeći brzojavni pozdrav: Šumarska društva
iz kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, sakupljena na svome zboru
u Zagrebu radi konstituiranja jednog šumarskog udruženja, mole
Vaše Visočanstvo, da izvoli primiti izjave nepokolebive vjernosti i
odanosti Vašem Visočanstvu i uzvišenome domu Karadjordjevića.


Tajnik Divjak prikazao je nakon toga historijat rada oko ujedinjenja
društava i izradbe nacrta pravila, koja bi imala ova skupština
raspraviti i prihvatiti. Da se rasprava dugo ne zavlači izabrala
je skupština odbor od 8 lica, da taj ispita sve prispjele predloge
za promjenu nacrta pravila, koja tako ispravljena da iznese skupštini
na prihvat. U taj odbor izabrata su gg. Dr. Petračić, Marinović,
dr. Zubović, dr. Danda, Ružić, Šivic, Jovanović i Petrovič. Dok je
ovaj odbor radio, pregledali su ostali učesnici zbora okolicu grada
Zagreba i zagrebačke znamenitosti. Skupština je prihvatila nakon
odulje debate po odboru predložen naziv za udruženje i to: Jugoslavensko
šumarsko udruženje, u kraljevini Srba, Hrvata
i Slovenaca.


Daljnji paragrafi prihvaćeni su bez debate, tek je kod čl. 5,
član odbora Petrovič iznio svoje odvojeno mišljenje, da redovitim
članom mogu biti samo stručno obrazovani šumari, a ne šumski
industrijalci, trgovci, kako nacrt predlaže. No taj predlog nije skupština
prihvatila.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 74     <-- 74 -->        PDF

.&


Još se je razvila življa debata kod pitanja osnivanja podružnica,
jer je pao predlog, da se podružnice ne osnivaju. No i u tom pitanju
saglasila se je skupština sa predlogom u nacrtu pravila, da se
podržnice osnuju.


Napokon skupština kod § 53. nije usvojila predlog ni nacrta
pravila, ni odbora, da za slučaj razlaza udruženja ima imovina, koju
je koje sadanje društvo u udruženje doprinjelo, pripasti odnosnim
pokrajinama, tako da s njome upravlja do osnivanja sličnog društva
politička vlast, dotične pokrajine, nego je zaključila, ako se društvo
razidje, da sa sveukupnom imovinom društva upravlja ministarstvo
šuma i ruda, dok ne bude osnovano novo društvo sa istim ciljem.


Nakon prihvata pravila izabrana je ova uprava: za predsjednika
Milan Turković, dosadanji predsjednik hrv. šum. društva; za
podpredsjenike Radulović Josip, šum. nadsavjetnik, Miloš Cirković,
inspektor ministarstva saobraćaja, Josip Lenarčič, šumoposjednik i
industrijalac; za tajnika Mane Divjak, šum. nadzornik; za blagajnika
Ivan Ceović, šum. nadzornik; za odbornike: Josip Ooederer oskrbnik,
Miodrag Starhenković, šum. inspektor, Rudolf Pilepić industrijalac,
dr. Stipo Landikušić, šum. insp. Petar Manojlović, šumarnik petrovaradinske
imovne općine, Ing. Simo Krstić, nar. poslanik, Ing. Ante
Ružić, gozdni komiser, Ilija Slepčević, šum. savjetnik, dr. Aleksander
Ugrenović, direktor vlastelinstva, Ing. Franc Pahernik, Sava Vučetić,
okr. šumar, Milan Marinović, šum. nadinž, Rihteršić Alojz okr.
gozdor, Miloš Nešković, okr. šumar, Fran Lang, skrbnik, dr. Dauda
Edo, vladin podtajnik, Milan Knežević, šumarnik, Milan Bajić, šum.


U nadzorni odbor izabrani su: dr. Andrija Petračić, prof. univerze,
Roman Sarnawka, šum. nadinžinjer, Ing. Rustia Josip, dvorski
savjetnik i Jovo Simonović, šum. inspektor.


Po tome je izabrat odbor za proučavanje uredbe o organizaciji
šumarske službe, i uredbe o izjednačenju plaća šumarskih činovnika,
koje je uredbe izradilo ministarstvo šuma i rudnika, pa
želi prije uzakonenja uredbe saslušati i šumarsko društvo.


Pošto se proračun društva nije mogao sastaviti za ovu godinu,
jer se izdatci ni približno ne mogu opredijeliti, to je skupština dala
upravnom odboru za ovu godinu neograničeno pravo raspolaganja
sa društveni prihodima, unapred uvjerena, da će odbor činiti izdatke
samo za neophodne stvari.


Konačno su na skupštinu donesene dvije rezolucije upućene
Ministarskom Savjetu. Prva da se najenergičnije odbije ma čiji pokušaj
o s užavanju našeg prava na luku Baroš, druga, da se u svima
poslovima šumarskog gospodarstva i industrije, sasluša Jugoslavensko
šumarsko udruženje .preko njegovih izaslanika.


Uređuju profesori Dr. A. Petračić i Dr. A. Levaković.
Tiskara C. Albrecht, Zagreb.