DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 19     <-- 19 -->        PDF

ournska industrija i trgovina.


Za: 2.^^- 10.0281 Za : 0.0 = 10.06036 Za: 9.1 = 10.09183


2.9.-. 10.0291 6.1 ^-.10.06137 92 ^ 10.09285


3.0^10.0..1


0.2 = 10.06239 9.3 «==^10.09387
3.1=^.10.0311 6.3 = 10.06340 9.4=10.09489
3.2^10.0321 6.4=] 0.06441 9.5^=10.09592
53 = 10.0331 6.5 = 10.06542 9.6 = 10.09693
3.4^10.03411 6.6=10.06644 9.7 === 10.l>9795


3.5 =.10.03512 6J = 10,06745 9.8 = 10.09897
3.6^10.03613 6.8.-.0.06847 9.9^10.09999
3.7 ==10.03714 6.9=10.06948 10.0=10.10101
3.8 ^ 10.03814 7.0 = 10.07049 10.1 = 10.10203
3.9 .==10.03915 7.1 _ 10.07150 10.2= 10.10305
4.0=10.04016 7.2 _ ] 0,07252 10.3= 10.10407
4.] ^10.04117 7.3 _ 10.07.354 10.4=10.10509
4.2:^ 10.04218 7.4 = 10.07455 10.5 = 10.10611
4.3 ==-10.04319 7.5 = 10.07556 10.6=10.10713
4.4=10.04419 7.6 = 10.07658 10.7= 10.10816
4.5 = 10-04520 7.7 = 10.077595 10.8= 10.10018
4.6=10.04621 7.8 = 10.078615 10.9=10.11020
4.7 = 10.04722 7.9 = 10.07963 11.0^10.11122
4.8 =. 10.04823 8.0=10.08064 11.1 = 10.11224
4.9 = 10.04924 8.1 = 10.08166 11.2-^10.11326
5.0^10.05025 8.2 = 10.082677 11.3=10.11429
5.1 == 10.05126 8.3^10.083695 1L4 _ 10.11531
5.2=10.05227 8.4= 10.08471 11.5^10.11634
5.3 = 10.05328 8.5=.. 10.08573 11.6=^.10.11736
5.4 = 10.05429 8.6 = 10iJ8675 11.7:^-10.11838
5.5 = 10.05530 8.7 = 10.08776 11.8 =.10.11941
5.. 10.056315 8.8 = 10.08878 0.1 _ 10.0008
5.7 = 10.057326 8.9 = 10.08980 11.9_ 10.12043
5.8 = 10.05834 9.0^10.09081 12.0=10.12146
5.9 = 10.05935
Kako se iz svega rečenoga razbire preciznim je pantografo^
vanjem omogućeno, da se iz usušenoga i izobličenoga nacrta
može dobiti geometrijski tačna slika, koja potpuno odgovara
neusušenom originalu, a time je polučena velika tehnička pred:^
nost a naročito povišen stupanj tačnosti kod obračunavanja
površina.


Šumska industrija i trgovina.


Naša industrija tanina.
Uslijed o^^romnog i svestranog proširenja potreba na koži razvila se iz
nekadanjeg malog obrta iičinjanja kože danas iTOĆna i velika industrija tanina.
Pronalaskom novili tvari za učinjanje, tvari intenzivnoga djejstva, koračala je
industrija sve silnijc, potiskujući sve \dše učinjanje kože kao mali obrt, kojemu
je preostalo samo neko izvjesno značenje lokalne naravi u krajevima sa manje
intenzivnom kulturom te u zemljama, koje su van dohvata velikih prometnih
puteA´a.
Rukom o ruku s tim je razvojem koračalo naporedo: izgrađivanje velike
industrije, koja u A´eliklm množinama producira konccntrovane ekstrakte za
učinjanje iz prirodnih produkata, bogatih na trijesiu.
Najvažniji producenat ekstrakta u Evropi bila je Francuska i Italija po
svojim kestcnoA^m šumama te Slavonija po bogatstvu svojih hrastovih šuma.
Uloga Slovenije s njenom slabije raz^^´jenom industrijom ekstrakata vise je
lokalne naravi. Za vrijeme rata iscrpljene su ondje velike zalihe kestenovoga
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 20     <-- 20 -->        PDF

2^ Šumska industrija I trgovina^


voJnju tanina, U Hrvut.koj datira moderna mdu.tnja ekstruk a
Jrveta la proi/


:;:i ;;četk; rata te aanas zauzima odlično mjc.to. No na.vccma se razmahala
d.´tn ck ta^kla u južnoj Americi, gdje up.avo ogromne sumo kvebraha


g : du ) daju osnovicu .a industrijsko prcradivan.e u na.s.rem smrslu.
(gucDuiuu>; udj^^ ^^.,.„,„;,,^ ^...^odari na svjetskom tržištu vehcimmi svoje
Ova ju/no^amcričku industrija gosp<
oga kapitala, ona zapravo ravna razvijanjem


produkcije i vanrcdnom snagom sv
ciicna na tom polju. , . ,. -i


Dok još troškovi transporta nisu mnogo odlučuali, ogrameavala s. ...
ropska industrija ekstrakta na produkciju žitkih otopina sa neko 24% sadržaja
ni tminu Kako su rasli transportni troškovi te kako je sve katastrofalnija
poček da biva nestašica vagona, tako je sve veću važnost dobivalo nastojanje,
da se što bolje iskoristi ono malo skupog tovarnog prostora. Išlo se dakle
sukcesivno /a tim, da se produciraju što koncentrisaniji tipovi. Konačno je n<
i osnovu studija južno.američke ekstrakcijonc tehnike — uspjela produkcija
suhoga ekstrakta, koji tim što se dade otpremati u vrećama, te po niskom
^tepenu \ode, što je sadržava u sebi, pokazuje sa transportno^tehniekog gle^
dišta osobite prednosti. Danas se i kod nas produciraju gotovo samo gusto^
žitke otopine sa 40—45% tanina i sulii tipovi sa 60—70´??; tanina.


Naša industrija tanina pored južno^amcričke jedan je od najvažnijih
faktora na evropskom tržištu tanina,
U nas postoje ove veće tvornice: »Našička tvornica tanina i parna pila


d. d.« (Suš ne-Gjurgjcnovac kraj Našica), »S. .. Gutmann d. d.^< (Bclišćc, Sla*
\omja), »Tvornica hrastovog ekstrakta« (Mitrovica, Srijem), ,/1..).... hrastom
vog ekstrakta d. d.« (Županja), »Tvornica ekstrakta za učinjanjc« (Sisak, ..^
vatska) te konačno tvornice manjega opsega u Sloveniji kao: Geihardus in sU
novi, Majšperk; Kurka i Wildi, Polzela, Wo&chnagg i sinovi, Šoštanj i Komična
tovarna, Šoštanj, koje produciraju u prvom redu za lokalnu potrebu, a ostatak
se izvaža.
Ukupna produkcija ovih tvornica i/nosila bi — u normalnim prilikama —
do 4000 vagona godišnje, od česa može da konsumira domaća kožna industrija
tek neko 600 vagona. Dakle daleko veći se dio naših ekstrakta izvozi i to
u prvome redu u Njemačku Austriju, Čehoslovačku, Njemačku, Englesku i Ru^
munjsku a u manjim kohčinama i u Belgiju, Holandiju, Francusku, Italiju,
Poljsku, Svajcarsku i Bugarsku.


Nažalost nije naša industrija tanina danas u položaju, da iskoristi niti
polovinu svoga kapaciteta. Postojana nestašica vagona s jedne strane priječi
da se tvornice tanina ne mogu pravilno i trajno opskrbljivati potrebnim ...^
čiuama taninskoga drva - a ta je količina vanredno veHka — a s druge strane,
koja je jednako važna kao i prva, ona ometa pravilnu ekspediciju gotove r(.hc.
Posljedica je toga bila, da su tvornice tanina bile po nekoliko puta prisiljene,
da svoje poslovanje ih na dulje vremena smanje iU posvema obustave, jer ili
mjesu rnogle da se trajno aHmeutuju taninskim drvom ili jer su tvornička skla.
dista bila prepuujena prod.nom no .. ekspedovanom robom. Ako se k tome
uzmu u_raeun jo^ i poslovne sn,etnje svake ruke i nažalost prečesti radnički
štrajkovi. Iako je dokuć.ti, kako je nedostatno iskorištavana ona .ndustnja.
kojn je u prvome redu zvan^ da ojača uašu valutu.


t,ansn^r!"nnH´rr´ ^´!^.^´ ´´´´´´ ´-´^´´´´´^´ ^^´´^-´´^´^i^^ 1-i ^- poboljšanju


tiansporta. Doklegod ne budu n.i´^c drž-ivn,^ .^...li . i , .uom
količinom vagona, koji ^ \LZXr . ^^^Voh^A. sn dov.,1,


naši riječki transpitni h.l^.^^, ´?"´´" " ""´"´^*´ *´"´^´´^.´"´ ^^
i iivcvn.h nomirnica n da u i t ´´tovurn^inK-m ... st.bih šljiva
da u isto vnjcrnc neće hrodoNi str.aih tru,M,,c´v,h