DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 17     <-- 17 -->        PDF

O .:>itnim proretilima.


Ti clve smeri in posebnosti L>ozdncga gospodarstva, ki sta
opisani V predidočih vrsticah, vodita nas k presoji gozdov od
dveh različnih stališe, ...... iz stališča zasebnc;4a gospodarstva
in iz narodnogospodarske strani. Oboje pa nas dovede do ...^
pričanja, da je neobhodno potrebno, da se vsi ,i^ozdi v interesa
>plošnost! oskrbujejo čimboij konzervativno in da so vsi ´^ozdi
pravzaprav interesna sfera ,celkupnega naroda in morajo /atorej
biti pod višjo obUistjo države.


(Nadalje\-anje sledi.)


/ng. Znvko Milcfić (Zagreb):


O sitnim proredama.


čišćenje sastojina, pročisni sijek i sitne prorede, sinonimni
su nazivi za one uzgojne radnje u životu mladih sastojina, koje
poduzimamo, da vrijedniju sastojinu obranimo od štetnih utjc?
eaja ponajviše mekanih vrsti drva. Kako vidimo, isti su to nadivi
za jednu te istu vrst uzgojnih mjera, te će se u terminolog
giji imati odlučiti za najbolji od navedenih naziva; ne prejudici?
rajući ni najmanje konačnom riješenju toga pitanja, mi ćemo
s naše strane ostati kod naziva ».sitne prorede«, jer smo ga već za^
tekli udomaćenog u ovom kraju (području kr. šumarske uprave
u Dragancu); s druge strane taj naziv sadrži u sebi jednu raz^
liku prema ostalim proredama, kod kojih se stabla, koja se mogu
posjeći individualn o označe bilo brojem ili drugim kojim
znakom, dok se kod sitnih proreda to ne čini, nego se određena
površina preda na proređivanje uz prethodno točno određene
i prihvaćene uvjete^ Istina, to je moguće i kod proređivanja
starijih sastojina, nu u današnje vrijeme kod proreda r e d o v n o
se individualno obilježuju ona stabla, koja se mogu posjeći; —
mjerilo prorede u našem slučaju nije direktno drvna masa, nego
površina, koja se predaje na izradu. Preciziranje terminologije
u ovom pitanju je to potrebnije, što se naziv »čišćenje mladih
sastojina« često" upotrebljava i za sječu pojedinih sjenienjača,
zaostalih u mladiku, sto se nikako ne podudara s pravim znače^
njem toga izraza. —


^ U intenzivnom gospodarenju udomaćeni su termini za pojedine radnje,
koje se obavljaju o\dm redom; Mlade kulture oslobađaj u se od korova
i drača; nakon toga se čist i sastojina od grmlja i bijelog drvlja sve dotle dok
ne nastane sklop. Čim je nastala potreba, da se umiješamo u borbu za opstanak,
koju vode stabla glavne sastojine medu sobom kao i s ostalim drvljem, zovemo
to miješanje i uplitanje proredom . Stadij, u kojem se obavlja dotična
šumsko uzgojna mjera kao i svrha, koja se´ želi postići odlučniji su za naziv,
nego li to, da li se stabla označuju indi\^idualno ili ne. ( ()p. uredništva.)