DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 18     <-- 18 -->        PDF

O atiiim protedama.


štetni Utjecaj mekanih ili »bijelih« vrsti drveća na vnjedmju
sastojimi jes očit; brzo širenje i umnažanje, naročito breze, ive
1 toiH L priječi pošumljenje a zatim i razvoj vrijedmjim vrstama
r-V i Sve prelaze počam od prostrane zasjene pa do potpunog
potiskivanja i uništavanja glavne vrijedne sastojine nalazimo u
fastoiin-imk u kojima se bijelo drvlje previše rasmlo. Kržljave
krošnje; slab uzrast i nepotpu n obrast glavne sastojine, sve
su to posljedice prekasne sječe bijelog drveta. Slaba otpornost
topole i ive prema vjetrn, uzrokom je mnogim izvalama te na.
rocito krošnjate topole pod teretom snijega ih prilikom prekasne
sječe učine pravi lom u vitkim, tankim i visokim hrastovim bra.
njeviBama. Nije U to bijelo drvlje pravovremeno otstranjeno,
teško je kasnijim proredama nadoknaditi i popraviti ono, što je
bilo propušteno učiniti u ranijoj dobi. Sasma je drugi objekt
rada redovna proreda jedne 40^god. .sastojine, u kojoj je sitna
proreda već obavljena, nego takove, u kojoj još uopće nije ništa
rađeno.


I ako je potreba sitnih proreda tako evidentna, ne mc^gu se
ove bez daljnjega posvuda provađati. Naročito u današnja vre.
niena, gdje upravni trošak poput more tišti šumsko gospodarstvo
te tamo, gdje se ne gospodari intenzivno, isti absorbira gotove
sav šumski prihod, ne možemo očekivati — prem bi bilo oprav^
dano — da se na otstranjenje bijelog drvlja troši gotov novac.
Pošumljenja redovnih sječina, popunjivanja praznina u kultu^
rama, zahtijevaju danas velikih svota, te bi čišćenje mladih sastc?
jiiia još većma teretilo i onako već preopterećeni budžet. ....čno
mora biti neki razmjer između prihoda i izdataka u šumar^
skom gospodarstvu. Sa sitnim proredama prisiljeni smo dakle
na žalost, tako dugo čekati, dok ne nastupi momenat, u kome
se isplaćuje njihovo provađanje. Nu i taj momenat nije jedino
sam mjerodavan za njihovo provađanje. — Da se sitne prorede
uopće uzmognu provađati potrebno je u prvom redu: stanom
vito gospodarsko razdjeljenje i uz to okoliš
nepresićen drvnim materijalom. Nema li tih dvaju
preduvjeta ostaju sve lijepe rasprave o potrebi sitnih proreda nu
žalost samo pustom teorijom, a sastojinama je suđeno, da bez
tih gospodarskih mjera dočekaju i 50—70 godinu, dok u njih
r,e dođe prva proreda, koja prirodno, ne može biti od onog
uphva na razvoj i rast elemenata sastojine, što bi svakako bila,
da je u pravi čas otpočeta. ..^ mnijenje nalazimo potvrđeno i u
Meck^ovem djelu: »Freie Durchforstung« str. 81 gdje stoji: »Viele
Jugendsunden an den Bestanden lassen sich spater uberhaupt
mcht mehr gut machen.«


.. .-^^^ se tiče prvo´g uvjeta, taj je evidentan. Poslužit ćemo se
ij.f™ n r^^^^^f´´´"´ Y^^ nalazimo u njegovom znamenitom
Srl^^l^r g™4^^^-^, dcr raumhchen Ordnung im \Valde« na
ri.Th.tt ´´^´^´´´´. ´^´f^^^^^^k bilo tjeskobno pred takovnn 10, 20 i
reta^^^^^ ^^´ i^ potpuno nemoguće uvje.
´ ecLv r ... ^ staniu, osobito o potrebi čišćenja, dok je do


shjedece radnje prema običajnom turnusu prekasno, da se even.