DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 20     <-- 20 -->        PDF

O i,itnim prarcdam^i,


dakic nnvaja okružja, odnosno manju čeonu širinu ^^jekoreda kt>d
Miklitz^´ovog načina gospodarsko´^ razdjeijenja.
V l-ter-´^+uri i i u službenim napucima nalazimo, da se prepun
´čuiu ra/ric veličine okružja; tako Gutenber (Forstbetriebs,


ru


´-nricbtulu´ str 19.) ]v.-edlaže za nizinske šume s mtenziomm
^4>spodaronjcm kao najzi^odmju povrsmii okruzju 2(>-30 ha -^ 34
-"32 kat. jutra; Martm (Dic Forsteinrichtung str. 29) zagovara
povTŠinu od poprilici 25 ha - 40 kat. jutra za listaće.


Hufnagel u svome djelu: Praktischc Forsteinrichtung str. 25.
uzima ..\ doljnju, najnižu granicu površine okružju 5 ha = po
prilici 9 kat. jutara, sU) je svakako uvjetovano velićiuoni šume,
vrsti i načinom gospodarenja te kategorijom vlasništva.


Kako međutim malo gdje, a naročito u šumskom gospodar:^
stvu, generalizovanje nije uvijek na mjestu, to možemo kazati,
da na veličinu okružja uz općene norme u tom pogledu odlučno
uplivišu i lokahre prilike, s toga ćemo u kratko dodirnuti način,
na koji se provađaju sitne prorede u području kod šumske
uprave Draganac, te ćemo iz tih iskustava uastojati da izvedemo
neki. donekle opći zahtjev, koji stavljaju sitne prorede na go^
spodarsko razdjeljenje šimie.


Kadi primjera donašamo pregledan kartu srezova broj V. i
\ ´I., - Breziki i Bukovac — u kojima se sitne prorede već ....^
liko Kxlina sa uspjehom provađaju (Slika broj k)


Kao razjašnjenje nadodaje se:


Cijela površina istočno od puta Srpska Kapela—Bukovac te
čitav srez Breziki. posječeni su u razdoblju od kojih deset godina,
oplodnom i čistom sječom, izuzev neke srednjodobne i starije
čestice, koje su tada bile otoci mlađe šume u prastarim bukovim
i hrastovim sastojinama, Predzabranom i podsađivanjcm žira
pod staru sastojinu, te kasnije popunjivanjem praznina nastala
je nova mlada sastojina s ovim opisom:


starosi:: 25 — 27 godina;
hrast; 01 —0*3.
bukva i
grab ) 0-8 0-7breza
*
topola i O´l ~ pojedince. —


iva i
Obra.st:!--. .].: duboka, svjcz?« ilovina, prekrivena srednje debelim siojcm
normalnog humusa, ili. IV.
bon. razred prema FeistmanteVu.


v.^fi.l^´´´´"´´ ^"^ ´´*^´^^´^´´´ ^´´,´´*^´^´ površina, razdijeljena ]c (uz male i/u^
o] .1.?[´ ^ ^^^^^^^^^ kvadrutične plohe, površine
S^?S:w .´"´"´t^ ´^ ~´´´ ´-´^ ^^^^^^^^ ^^ ^^^ druga L)opri.


cč^^- V^ ? ^.^^^.. nna širinu od 8 m, a uzdužne^ i popri.


AC.n. ..zmedu njih, široke su samo 4 metara. Vidi sliku broi 2.