DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 21     <-- 21 -->        PDF

O dtnim prorudajna. .


Za volju istine, mora se priznati, da motiv, radi kojega sn
te prosjeke svojevremeno bile presijecane, nije bio taj, da se u


budućnosti omogući provadanje sitnih proreda — na koje se tada
uopće nije mislilo -- ne^o iov, 1 ovom prilikom nalazimo -- na
žalost - i u nas opravdanja za praski naziv okružja »Jagen«^oni,
samo s tom razlikom, da su ti utjecaji lova na gospodarsko razdje^:^
ljenje šume u Pruskoj već davno postali anakronizmom, dok su
kod nas još u nedavnoj prošlosti bili posve savremeni, hvala
uplivu moćnih lovaca na visokim položajima.


Kako su mlade sastojine rasle, opazilo se s ........ po?
treba provadanja sitnih proreda, u koju su svrhu dobro došle
prosječne prosjeke. Da se formira neko pregledno radno polje,


"\-~^


^! ^ II
I e - tjf ... , 11
I I I I
. .´ II 1 ´
I^i
I
i
^;
^ L


dijeljene sv. plohe na pruge, s površinom od 1. katastralnog jutra.
Pruge su polagane tako, da je sav izrađeni materijal na jednoj
plohi, mogao biti izvršen na jednu široku prosjeku, da se
tom. razdiobomL zapriječi miješanje drva i izbjegne nesporazum:^
cima medu izrađivačima, (Vidi sliku broj 3.)


Taj posao započeo je nekoliko godina prije rata, nu nikako
nije mogao pravo napredovati, jer se okolišni narod odbijao od
t(\g teškog i mučnog načina nabave drva. timi više, što ga je još
tada mogao lako nabaviti u susjednim državnim, imovinskim i
zajedničkim šumama.


Vidimo, da se usprkos upravo idealnog i pogodnog razdjc>
ljenja šume za provadanje sitnih proreda, iste ni jesu mogle jače