DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 22     <-- 22 -->        PDF

O sitnim proredami


1 . \^-,-i.«i tQfn tako važan preduvjet za njihov
udomiti jer je manjkao duigi isto .....^ ^^P ^^j^.^^ ^_ ^ ^^
opstanak a taj ]e: ^ ®; . / .^ .^^ ta preduvjeta nerazdruživo
t^ena ?..^. SnS ´ . da ttk ^ps^Jnost^ jednog i drugo.


"^^^Si^S´n^´i^-O´ d^ se u prvom početka svako
poiedino sSlce, koje se imalo posječi, označilo vapnoiiinu
doskora se odustalo od toga, radi velikih troškova Individualno
oSS^aS e stabala nije ie dakle održalo kod sitnA proreda.
RS S skoro sasma prekinuo provađanje sitmh proreda. Nesta.
šica radnih sila, te veliki posao oko njihovog provadanja, nepo.


Slika 3


--j 9?Vi-..


9— Mtt-jiil


...


volj.no su djelovali, te čitavo proveđivanje nije moglo zauzeti
većih dimenzija. Uza sve te poteškoće uspjelo je ipak do konea
Codine 1918 prorediti tim načinom 114.— kat. jutara u srezu
Bukoveu. Uslijed sasma drugih ekonomskih prilika poslije rata,
osjećala ^se sve veća potreba za jeftinim gorivim drvom. Druga
vrela nabave drva prestanuše, te se moglo navratiti potrebu za
ogrijevom u sitne prorede. Naročito je u tom pravcu povoljno
ajelovao vehki broj naseljenika te ostalih nepravoužitnika, koji
Sli bih upucem jedmo na državne šume, da u njima pribave ..^
trebno gorivo drvo. Veličinu proređenih površina u srezovima
Bukovac 1 Breziki vidimo u sliiedećoj skrižaljci